Normen Glass Stossfestigkeit Odporność szkła na uderzenia

normy

Odporność szkła na uderzenia

Dlaczego szczegółowo omawiamy te normy?

Normy dotyczące odporności szkła na uderzenia i wstrząsy

Tu znajdziesz przegląd ważnych norm międzynarodowych dotyczących wymagań w zakresie jakości szkła, w szczególności odporności na uderzenia i obciążenia udarowe. Możliwość jasnego i prostego komunikowania norm, konfiguracji testów i procedur jest dla nas niezmiernie istotna. Szkło jest dla nas szczególnie ważnym materiałem, który wciąż nie został wystarczająco zbadany. Wciąż brakuje specjalistycznej wiedzy na temat odporności szkła na uderzenia i tę lukę chcielibyśmy zamknąć.

Czym jest norma EN/IEC 60068-2-75 PN EN IEC 60068-2-75
Test młotem

Norma EN / IEC 60068 składa się z 3 metod badania wytrzymałości próbki testowej na uderzenia o różnym stopniu nasilenia. Jest ona używana do wykazania wytrzymałości mechanicznej produktu i jest przeznaczona przede wszystkim do badania urządzeń elektrycznych.

Czym jest norma IK EN/IEC 62262 PN EN IEC 62262
Odporność na wstrząsy klasa ochrony IK

Norma EN 62262 określa odporność lub stopień odporności urządzeń elektrycznych na zewnętrzne obciążenia mechaniczne, w szczególności na uderzenia.