Blog

Embedded Software
W tym wpisie chciałbym przedstawić małą aplikację Qt-Quick (qml) jako przykład połączenia Modbus za pośrednictwem TCP/IP. W przykładach Qt znalazłem dla połączeń Modbus wyłącznie przykłady z QWidget, a po tym, jak niedawno stworzyłem w tym celu aplikację Qt Quick, jako przykład chciałbym podać jej…
Embedded Software Raspberry Pi
Ta instrukcja dotyczy konfiguracji Qt Creator w celu korzystania ze skompilowanych skrośnie bibliotek Qt dla Raspberry Pi 4 oraz do tworzenia aplikacji dla Raspberry.
Embedded Software Raspberry Pi
Ta instrukcja dotyczy kompilacji skrośnej Qt 5.15.2 dla Raspberry Pi 4 i instalacji na Compute Module 4. Jest to aktualizacja do mojego wpisu na blogu Qt na Raspberry Pi 4, z tą różnicą, że tym razem korzystam z systemu operacyjnego Raspberry Pi Lite.
Embedded Software Raspberry Pi
Ta instrukcja dotyczy instalacji Raspberry Pi OS Lite na Compute Module 4. Jako komputera roboczego używam Ubuntu 20, zainstalowanego na maszynie wirtualnej.
Embedded Software Raspberry Pi
Niedawno musiałem opracować aplikację (system kiosku) dla/na Raspberry Pi 4. Szczególną rzeczą było to, że 2 monitory dotykowe miały być podłączone przez HDMI, przy tym musiały obracać się o 90 stopni w prawo. Więc 2 monitory z pełnym ekranem jeden na drugim. Obracanie ekranu i układanie jednego…
Embedded Software Raspberry Pi
Częste zapisywanie lub nadpisywanie danych wpływa na żywotność karty SD. Dlatego zaleca się dla aplikacji z danymi tymczasowymi (np. wartości czujników do obliczeń porównawczych), które nie są już wymagane po ponownym uruchomieniu, zapisywanie ich na dysku RAM.
Embedded Software
Jeśli tworzy się aplikację Qt - lub inną aplikację - dla Raspberry Pi 4, bardzo często chce się, aby aplikacja była wywoływana natychmiast po ponownym uruchomieniu Raspberry. Często próbuje się tego za pomocą skryptów startowych, które można wprowadzać w różnych miejscach. Jednak rozsądniej jest…
Embedded Software
Zadanie polegało na napisaniu aplikacji Qt Quick (GUI) w celu przesłania nowego oprogramowania sprzętowego do kontrolera dotykowego. Producent przesłał oprogramowanie w aplikacji .exe, która ładuje plik .bin do kontrolera dotykowego. Chciałem użyć klas Qt „QProcess”, za pomocą których można…
Embedded Software
Celem było napisanie aplikacji Qt dla Raspberry Pi 4, za pomocą której można przełączać się między różnymi punktami dostępu do sieci WLAN i zapisywać powiązane dane uwierzytelniające. Za bazę wyjściową użyłem obrazu raspbian-buster-lite i instalacji Qt jak jest to opisane w Qt na Raspberry Pi 4.…
Embedded Software Raspberry Pi
Interfejs USB-C Raspberry Pi 4, który zwykle służy do zasilania, może być również używany jako zwykły interfejs USB. Wtedy jednak Raspberry powinien być zasilany prądem poprzez piny GPIO.