Blog

HMI
W tym wpisie chciałbym przedstawić małą aplikację Qt-Quick (qml) jako przykład połączenia Modbus za pośrednictwem TCP/IP. W przykładach Qt znalazłem dla połączeń Modbus wyłącznie przykłady z QWidget, a po tym, jak niedawno stworzyłem w tym celu aplikację Qt Quick, jako przykład chciałbym podać jej…
HMI
Wprowadzenie Ta instrukcja dotyczy konfiguracji Qt Creator w celu korzystania ze skompilowanych skrośnie bibliotek Qt dla Raspberry Pi 4 oraz do tworzenia aplikacji dla Raspberry.
HMI
Wprowadzenie Ta instrukcja dotyczy kompilacji skrośnej Qt 5.15.2 dla Raspberry Pi 4 i instalacji na Compute Module 4.
HMI
Wprowadzenie Ta instrukcja dotyczy instalacji Raspberry Pi OS Lite na Compute Module 4. Jako komputera roboczego używam Ubuntu 20, zainstalowanego na maszynie wirtualnej. Źródła Przygotowując instrukcję opierałem się w znacznym stopniu na opisie Jeffa Geerlinga: - Jeff Geerling: https://www.…
HMI
Często do opracowywania powierzchni graficznych używany jest Qt. Qt zawiera biblioteki C++ do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika, które można kompilować w różnych systemach operacyjnych. Ponieważ kompilacja wymaga dużej mocy obliczeniowej, zaleca się przeprowadzenie programowania i…
HMI
Niedawno musiałem opracować aplikację (system kiosku) dla/na Raspberry Pi 4. Szczególną rzeczą było to, że 2 monitory dotykowe miały być podłączone przez HDMI, przy tym musiały obracać się o 90 stopni w prawo.
HMI
Częste zapisywanie lub nadpisywanie danych wpływa na żywotność karty SD. Dlatego zaleca się dla aplikacji z danymi tymczasowymi (np. wartości czujników do obliczeń porównawczych), które nie są już wymagane po ponownym uruchomieniu, zapisywanie ich na dysku RAM. Kolejną zaletą dysku RAM jest to,…
HMI
Jeśli tworzy się aplikację Qt - lub inną aplikację - dla Raspberry Pi 4, bardzo często chce się, aby aplikacja była wywoływana natychmiast po ponownym uruchomieniu Raspberry. Często próbuje się tego za pomocą skryptów startowych, które można wprowadzać w różnych miejscach. Jednak rozsądniej jest…
HMI
Zadanie polegało na napisaniu aplikacji Qt Quick (GUI) w celu przesłania nowego oprogramowania sprzętowego do kontrolera dotykowego. Producent przesłał oprogramowanie w aplikacji .exe, która ładuje plik .bin do kontrolera dotykowego. Chciałem użyć klas Qt „QProcess”, za pomocą których można…
HMI
Celem było napisanie aplikacji Qt dla Raspberry Pi 4, za pomocą której można przełączać się między różnymi punktami dostępu do sieci WLAN i zapisywać powiązane dane uwierzytelniające. Za bazę wyjściową użyłem obrazu raspbian-buster-lite i instalacji Qt jak jest to opisane w Qt na Raspberry Pi 4.…