EN 60068-2-75 Hammerschlagprüfung PN EN IEC 60068-2-75

EN IEC 60068-2-75

Próba uderzenia młotem próba zrzutu kuli

Czym jest norma EN/IEC 60068-2-75

Test młotem

Norma EN / IEC 60068 składa się z 3 metod badania wytrzymałości próbki testowej na uderzenia o różnym stopniu nasilenia. Jest ona używana do wykazania wytrzymałości mechanicznej produktu i jest przeznaczona przede wszystkim do badania urządzeń elektrycznych. Badanie składa się ze znormalizowanej sekwencji testów ze stałą liczbą uderzeń na sprawdzanym obiekcie o określonej energii uderzenia. Norma IEC 60068-2-75 obejmuje energię uderzenia od 0,14 J do 50 J.

EN 60068-2-75 Elementy udarowe – tabela wymiarów

Kod IK IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK10+
Energia uderzenia (dżul) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00
Wysokości upuszczenia (mm) * 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500
Masa (kg) * 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 1.70 5.00 5.00 10.00
Materiał * P1 P1 P1 P1 P1 P1 S2 S2 S2 S2 S2
R (mm) * 10 10 10 10 10 10 25 25 50 50 50
D (mm) * 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 35 60 80 100 125
f (mm) * 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 7 10 20 20 25
r (mm) * 6 10 17
l (mm) * Wymagane dostosowanie do odpowiedniej masy
Młot wahadłowy * Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Młot sprężynowy * Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
Młot wolnospadowy * No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Specyfikacje z normy EN 60068-2-75
* nie jest chroniony wg normy
1.Twardość poliamidu 85 ≤ HRR ≤100 Rockwell zgodnie z ISO 2039/2
2.Stal Fe 490-2 zgodnie z ISO 1052, twardość Rockwell HRE 80...85 wg ISO 6508
EN 60068-2-75 Elementy udarowe – tabela wymiarów PN EN IEC 60068-2-75

Jak wykonać test IK

Wykonanie testu IK

Na teście IK element uderzający jest zrzucany z dokładnie określonej wysokości o określonej wadze i kształcie w miejsce, które ma zostać poddane testowi.

IK10 EN 60068-2-75 Testaufbau Freifallhammer

Element uderzeniowy o masie M

Rurka ze szkła akrylowego

Wysokość zrzutu h

Próbki

Podłoże

Kalkulator siły uderzenia

Czym są standardowe elementy uderzające PN EN IEC 60068-2-75
Powtarzalne wyniki

Elementy uderzające zgodne z normą EN60068-2-75 są warunkiem wstępnym uzyskania powtarzalnych wyników badań. Tutaj znajdą Państwo szkice do bezpłatnego pobrania.

Energia uderzenia – przyrost (IK)

EN 60068-2-75 Wysokości upuszczenia

Energia (J) 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Masa całkowita kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Wysokość upuszczenia mm ± 1% 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500

Test IK: energia uderzenia – zwiększenie

Klasyfikacja IK Energia uderzenia (J) Energia – przyrost (%)
IK00 0.00
IK01 0.14
IK02 0.20 42.86 %
IK03 0.35 75.00 %
IK04 0.50 42.86 %
IK05 0.70 40.00 %
IK06 1.00 42.86 %
IK07 2.00 100.00 %
IK08 5.00 150.00 %
IK09 10.00 100.00 %
IK10 20.00 100.00 %
IK10+ 50.00 150.00 %