Dysk RAM Raspberry Pi 4

Częste zapisywanie lub nadpisywanie danych wpływa na żywotność karty SD.

Dlatego zaleca się dla aplikacji z danymi tymczasowymi (np. wartości czujników do obliczeń porównawczych), które nie są już wymagane po ponownym uruchomieniu, zapisywanie ich na dysku RAM.

Kolejną zaletą dysku RAM jest to, że dostęp (zapis i odczyt) jest znacznie szybszy niż w przypadku karty SD.

Gdy Raspberry Pi 4 wyposażony jest w pamięć RAM o pojemności od 1 GB w górę, nie ma problemu z przeznaczeniem na dysk RAM 50 lub 100 MB.

Aby utworzyć dysk RAM, wykonaj następujące czynności:

  • Utwórz punkt montowania:
sudo mkdir /mnt/ramdisk
  • Wpisz go w /etc/fstab, aby dysk RAM był automatycznie generowany podczas uruchamiania:
sudo nano /etc/fstab
tmpfs /mnt/ramdisk tmpfs nodev,nosuid,size=50M 0 0

Pozwala to na zapisywanie 50 MB danych na /mnt/ramdisk. Po ponownym uruchomieniu możesz użyć

sudo df -h

, aby wyświetlić, czy dysk RAM został pomyślnie utworzony.