Branchen Start Up

Start Up

Startupy

OD POMYSŁU DO SERII

Zakres naszych usług jest optymalnie dostosowany do potrzeb startupów technologicznych. Startupy są obecnie najważniejszym źródłem innowacji i nowych pomysłów na konkurencyjnych i globalnych rynkach. Wyjątkowe pomysły, nowatorskie podejścia techniczne lub nowe odkrycia naukowe mające na celu wdrożenia produktów rynkowych i odnoszących sukcesy są teraz imponująco praktykowane przez wiele startupów.

Erfolgskonzepte

Erfolgskonzepte

ERFOLG IST KEIN ZUFALL

Die Entwicklung von modernen Touch-Systemen und ergonomischen User Interfaces ist keine triviale Aufgabe sondern eine anspruchsvolle Herausforderung. Ein qualitativ hochwertiges Touch-System zu entwickeln umfasst nicht nur die Entscheidung für eine bestimmte Touch-Technologie sondern das Touch-System muss optimal auf den zu erwartenden Einsatzbereich und die damit verbundenen tatsächlich auftretenden Umweltbedingungen hin optimiert sein.

Instant Prototyping

Instant Prototyping

GESCHWINDIGKEIT IST TRUMPF

Geschwindigkeit ist eine der Kernkompetenzen von Interelectronix. Dies betrifft speziell die Produktentwicklung und damit verbunden die Bereitstellung von Funktionsmodellen und Prototypen. Mit dem von Interelectronix eingeführten Instant Prototyping ist es möglich ein serienreifes Produkt in extrem kurzer Zeit zu erhalten. Instant Prototyping Workshops sind besonders effizient und es entstehen sehr hochwertige Demonstratoren noch während des Workshops.

Monitor dotykowy

Biletowe automaty kolejowe na potrzeby lokalnego publicznego transportu pasażerskiego

Przemysłowy ekran dotykowy

Niezawodne monitory

Wojskowy ekran dotykowy

Solidny Niezawodny Gotowy do użycia

SZKŁO IMPACTINATOR®

Solidna technologia medyczna

Rolnictwo

Wózki terminalowe

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe

Specjalistyczne rozwiązania dotykowe