Glas FEM Analyse

Tjänst

Professionell utveckling av glas

Utveckling och tjänster för specialglas

Kompetent och pålitlig

Vi är specialister på glaslösningar och erbjuder dig alla viktiga tjänster som krävs för en snabb utvecklingscykel och pålitlig serieproduktion. Vi ger dig tillförlitliga råd, utvecklar beprövade glasprodukter och producerar prototyper samt stora serier.

Vårt utbud av tjänster omfattar:

  • Utföra kvalificerade slagprov
  • Övertagande av integrationsutveckling
  • Limning i ditt hölje
  • Skapa kostnadseffektivitetsanalyser
  • Prov enligt dina specifikationer
  • Utveckla anpassade provspecifikationer
  • Erbjuder kvalificerade industridugliga material
  • Bygger prototyper och små serier åt dig

VIKTIGT

Vårt specialglas måste installeras professionellt korrekt för att uppnå optimal prestanda. Vänligen tala med våra specialister, helst redan i konceptfasen. På så sätt uppnår du maximal prestanda, minimala kostnader, och en särskilt kort utvecklingscykel. Om du inte vill installera glaset själv eller önskar ytterligare bearbetningssteg, tar vi gärna hand om dessa tjänster åt dig.

Ist kleines Glas robuster als großes Glas

Jämförelse glas installation metod