EN 60068-2-75 Hammerschlagprüfung SS EN IEC 60068-2-75

EN IEC 60068-2-75

hammarslagprov kulprov

Vad är standarden EN/IEC 60068-2-75

Hammarprov

Standarden EN / IEC 60068 består av 3 metoder för provning av slaghållfasthet hos ett provföremål mot slag med olika svårighetsgrader. Den syftar till att påvisa den mekaniska hållfastheten hos en produkt och är främst avsedd för provning av elektrisk utrustning. Provet består av ett standardiserat provförfarande med ett fastlagt antal slag på provföremålet med en definierad slagenergi. Standarden IEC 60068-2-75 omfattar slagenergier från 0,14 joule till 50 joule.

EN 60068-2-75 Storlekstabell slagelement

IK-kod IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK10+
Slagenergi (Joule) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00
Drophöjder (mm) * 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500
Massa (kg) * 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 1.70 5.00 5.00 10.00
Material * P1 P1 P1 P1 P1 P1 S2 S2 S2 S2 S2
R (mm) * 10 10 10 10 10 10 25 25 50 50 50
D (mm) * 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 35 60 80 100 125
f (mm) * 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 7 10 20 20 25
r (mm) * 6 10 17
l (mm) * Måste anpassas till tillämplig massa
Pendelhammare * Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Fjäderhammare * Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
Slaghammare * No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Krav enligt standarden EN 60068-2-75
* inte skyddad av standarden
1.Polyamid 85 ≤ HRR ≤100 Rockwell-hårdhet enligt ISO 2039/2
2.Stål Fe 490-2 enligt ISO 1052, Rockwell-hårdhet HRE 80...85 enligt ISO 6508
EN 60068-2-75 Storlekstabell slagelement SS EN IEC 60068-2-75

Hur genomförs ett IK-prov

IK-prov genomförande

Vid IK-provet släpps ett slagelementfrån en noga definierad höjd med en definierad vikt och form på stället som ska testas.

IK10 EN 60068-2-75 Testaufbau Freifallhammer

Slagelement massa M

Akryglasrör

Drophöjd h

Provämne

Basplatta

Impact Force Calculator

Vad är standardiserade slagelement SS EN IEC 60068-2-75
Reproducerbara resultat

Slagelement standardiserade enligt EN60068-2-75 är förutsättningen för reproducerbara provresultat. Här kan du hitta skisser för gratis nedladdning.

IK-slagenergi tillväxt

EN 60068-2-75 Drophöjder

Energi (J) 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Totalmassa kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Drophöjd mm ± 1 % 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500

Slagenergitillväxt IK-prov

IK-klassificering Slagenergi (J) Energitillväxt (%)
IK00 0.00
IK01 0.14
IK02 0.20 42.86 %
IK03 0.35 75.00 %
IK04 0.50 42.86 %
IK05 0.70 40.00 %
IK06 1.00 42.86 %
IK07 2.00 100.00 %
IK08 5.00 150.00 %
IK09 10.00 100.00 %
IK10 20.00 100.00 %
IK10+ 50.00 150.00 %