Blog

Embedded Software
I den här bloggen vill jag ge en liten Qt-Quick-applikation (qml) som ett exempel för en Modbus-anslutning via TCP / IP. I Qt-exemplen hittade jag bara QWidget-exempel för Modbus-anslutningar och efter att jag nyligen skapade en Qt Quick-applikation för detta skulle jag vilja ge en nedskalad…
Embedded Software Raspberry Pi
Detta är en guide för att konfigurera Qt Creator för att använda tvärsammanställda Qt-Libraries för Raspberry Pi 4 och för att skapa applikationer för Raspberry.
Embedded Software Raspberry Pi
Detta är en instruktion för Cross-Compiling från Qt 5.15.2 för Raspberry Pi 4 och installationen på Compute Module 4. Det är en uppdatering till mitt blogginläggQt på Raspberry Pi 4, med skillnaden att jag denna gång använder Raspberry Pi OS Lite.
Embedded Software Raspberry Pi
Detta är en instruktion för installation av Raspberry Pi OS Lite på Compute Module 4. Som arbetsdator använder jag Ubuntu 20, installerad i en virtuell maskin.
Embedded Software Raspberry Pi
Jag var nyligen tvungen att utveckla en applikation (kiosksystem) för/på en Raspberry Pi 4. Det speciella var att 2 pekskärmar skulle anslutas via HDMI, som även måste kunna vridas 90 grader åt höger. Med andra ord 2 skärmar ovanpå varandra. Att rotera skärmen och placera dem ovanpå varandra…
Embedded Software Raspberry Pi
Att ofta skriva eller skriva över data påverkar livslängden hos ett SD-kort negativt. Det rekommenderas därför att för applikationer som ofta har tillfälliga data (t.ex. sensorvärden för jämförande beräkningar) som inte längre krävs efter en omstart skriva till en RAM-disk.
Embedded Software
Om man har skapat en Qt-applikation – eller någon annan applikation – för Raspberry Pi 4, vill man efter färdigställandet av applikationen ofta, att applikationen startas om omedelbart efter att Raspberry har startats om. Detta försöks ofta uppnås med startskript som kan föras in på olika platser…
Embedded Software
Uppgiften var att skriva en Qt Quick-applikation (GUI) för att ladda upp ny firmware till en pekkontroller. Tillverkaren tillhandahöll upplandningsprogramvaran i en .exe-applikation, som laddar en .bin-fil på pekkontrollern. För detta ville jag använda Qt-klasserna "QProcess", med vilken man kan…
Embedded Software
Målet var att skriva en Qt-applikation för Raspberry Pi 4, med vilken man kan växla mellan olika WLAN-åtkomstpunkter och spara tillhörande referenser. Jag använde en raspbian-buster-lite-bild och en Qt-installation som beskrivits i Qt på Raspberry Pi 4. Dessutom installerade jag NetworkManager,…
Embedded Software Raspberry Pi
Raspberry Pi 4 USB-C-gränssnitt, som normalt används för strömförsörjning, kan också användas som ett normalt USB-gränssnitt. I så fall bör dock Raspberry försörjas med ström via GPIO-stiften.