Branchen Start Up

Start Up

Uppstart

FRÅN IDÉ TILL SERIEN

Vårt sortiment av tjänster är optimalt anpassat till behoven hos tekniskt nystartade företag. Start Ups är nu den viktigaste drivkraften för innovation och nya idéer på konkurrenskraftiga och globala marknader. Utestående idéer, innovativa tekniska tillvägagångssätt eller nya vetenskapliga resultat för att genomföra omsättbara och framgångsrika produkter är nu imponerande praktiseras av många nystartade företag.

Erfolgskonzepte

Framgångskoncept

FRAMGÅNG ÄR INTE EN TILLFÄLLIGHET

Utvecklingen av moderna touchsystem och ergonomiska användargränssnitt är ingen trivial uppgift utan en krävande utmaning. Att utveckla ett högkvalitativt touchsystem innebär inte enbart att bestämma sig för en viss touchteknik, utan optimerar touchsystemet för det förväntade användningsområdet och därtill hörande miljöförhållanden.

Instant prototyping Start Up

Instant prototyping

HASTIGHET ÄR TRUMF

Hastighet är en av Interelectronix kärnkompetenser. Detta gäller särskilt produktutveckling och tillhörande tillhandahållande av funktionella modeller och prototyper. Med av Interelectronix introducerad Instant Prototyping är det möjligt att få en produktionsklar produkt på extremt kort tid. Instant prototyping workshops är särskilt effektiva och mycket högkvalitativa demonstratorer skapas i workshop.

Pekskärm

Tågbiljettmaskiner kollektivtrafik

Industriell pekskärm

Pålitliga bildskärmar

Militär pekskärm

Robust Tillförlitlig Insatsberedd

IMPACTINATOR® GLAS

Robust medicinsk teknik

Lantbruk

Traktorterminal

Explosionsskydd

Pek-lösningar från specialister