Konfiguracja Qt-Creator na Ubuntu 20 LTS do kompilacji skrośnej

Wprowadzenie

Ta instrukcja dotyczy konfiguracji Qt Creator w celu korzystania ze skompilowanych skrośnie bibliotek Qt dla Raspberry Pi 4 oraz do tworzenia aplikacji dla Raspberry.

Wymagania

System operacyjny Raspberry Pi Lite

Instalacja systemu operacyjnego Raspberry Pi Lite na Raspberry Pi 4 lub jak opisałem w moim wpisie na bloguInstalacja systemu operacyjnego Raspberry Pi na Raspberry Compute Module 4 na Raspberry Compute Module 4.

Qt 5.15.2 na Ubuntu 20 LTS

Należy skonfigurować system operacyjny Raspberry Pi Lite na Raspberry Pi 4 lub jak opisałem na moim blogu Instalacja systemu operacyjnego Raspberry Pi na Raspberry Compute Module 4 i utworzyć biblioteki Qt, jak opisałem w pisieKompilacja skrośna Qt 5.15 dla Raspberry Compute Module 4 na Ubuntu 20 LTS.

Konfiguracja Qt Creator

Wymagany jest działający kreatora Qt zainstalowany na Ubuntu 20. Instrukcje można znaleźć pod adresem Qt lub na różnych forach lub w samouczkach. Ponadto – zgodnie z opisem w wymaganiach – powinieneś utworzyć Raspberry Pi 4 lub Raspberry Compute Module 4 z systemem operacyjnym Raspberry Pi Lite i odpowiednimi bibliotekami Qt, kompilatorem skrośnym i skompilowanymi skrośnie bibliotekami dla Raspberry Pi 4. Ścieżki używane następnie dla różnych konfiguracji odpowiadają ścieżkom, które zostały opisane w dwóch poprzednich wpisach na blogu. Używana przeze mnie wersja QtCreator to 4.13.3.

Utworzenie urządzenie

W pierwszym kroku tworzymy nowe urządzenie. Aby to zrobić, w menu „Tools” należy otworzyć „Option” i wybrać „Devices” w lewej kolumnie. Następnie utworzyć nowe urządzenie o nazwie „Generic Linux Device” przy pomoc przycisku „Add”. Przypisz nazwę do urządzenia – tutaj RaspberryPi4-Qt-5.15 – wpisać adres IP w polu „Host name”, a w polu „Username” wpisać „pi” dla Raspberry. Następnie można wypróbować połączenie z Raspberry za pomocą przycisku „Test”. Jeżeli nie pojawi się komunikat „Device test finished successfully”, należy sprawdzić i wypróbować ustawienia, czy faktycznie można się połączyć z Raspberry przy tych parametrach.

QtCreator Device Configuration

Konfiguracja kompilatora

W drugim kroku należy zdefiniować ścieżki dla kompilatorów C i C ++. Odpowiednie ustawienia można znaleźć w menu „Tools -> Options” w „Kits -> Compilers”. Używamy kompilatorów, które pobraliśmy za pomocą kompilatora skrośnego „gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf”. Należy dodać dwie nowe konfiguracje za pomocą „Add-> GCC -> C” lub „Add -> GCC -> C++”. Dodatkowo dla C w katalogu "tools" "gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc" und für C++ "gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g++". Każdorazowo należy nadać nazwę i ustawienie jest gotowe.

QtCreator Compiler Configuration

Tworzenie wersji Qt

W trzecim kroku potrzebujemy skompilowanego skrośnie pliku qmake z poprzedniego wpisu na blogu. Ustawienia można znaleźć w menu „Tools -> Options” w „Kits-> Qt Versions”. Ponownie dodać nową konfigurację za pomocą „Add” i wybrać plik qmake z katalogu „qt5.15/bin/qmake” za pomocą przycisku „Browse”.

QtCreator Version Configuration

Tworzenie zestawu

W ostatnim kroku nowo dodane konfiguracje są łączone w nowy zestaw. Odpowiednie ustawienia można znaleźć w menu „Tools -> Options” w „Kits -> Kits”. Ponownie należy dodać nową konfigurację ponownie za pomocą „Add” i w

  • Name: wpisać własną nazwę (będzie ona używana podczas późniejszego wyboru urządzenia w ustawieniach „Project”)
  • Device type: „Generic Linux Device”
  • D:evice wybrać nowo utworzone urządzenie
  • Sysroot: wybrać katalog sysroot utworzony zgodnie z poprzednim wpisem na blogu
  • Compiler: wybrać dwa nowo utworzone kompilatory

  • Qt Version: wybrać nowo utworzoną wersję Qt

QtCreator Kit Configuration

Ustawienia projektu

Nowo utworzony zestaw można teraz wybrać i użyć natychmiast podczas tworzenia nowego projektu lub dodać do istniejącego projektu.

QtCreator Project Configuration