Normen Glass Stossfestigkeit Glass slagfasthed

Standarder

glass slagfasthed

Hvorfor håndterer vi disse standardene så detaljert?

Standarder for glassets slagfasthet og støtmotstand

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale standarder med fokus på glass, spesielt med tanke på slagfasthet og støtlast. Det er viktig for oss å formidle standarder, testoppsett og prosedyrer på en enkel og tydelig måte. Glass er et materiale som er veldig viktig for oss, og som det ikke har blitt forsket nok på. Det fins ikke mye spesialkunnskap om glassets slagfasthet, og dette tomrommet ønsker vi å fylle.

Hva er standard EN/IEC 60068-2-75 NEK EN IEC 60068-2-75
Hammertest

Standarden EN / IEC 60068 består av 3 metoder for å teste et testobjekts motstand mot støt av forskjellige alvorlighetsgrader. Den tjener til å demonstrere et produkts mekaniske styrke, og er hovedsakelig beregnet på testing av elektrisk utstyr.

Hva er IK-standard EN/IEC 62262 NEK EN IEC 62262
Støtmotstand IK-beskyttelsestype

Standarden EN 62262 fastsetter motstanden eller støtmotstanden til et elektrisk apparat mot ekstern mekanisk spenning ved spesielle støt.