EN 62262 IK-støtmotstandsgrad

NEK EN IEC 62262

IK-støtmotstandsgrad

Hva er IK-standard EN/IEC 62262

Støtmotstand IK-beskyttelsestype

Standarden EN 62262 fastsetter motstanden eller støtmotstanden til et elektrisk apparat mot ekstern mekanisk spenning ved spesielle støt.

EN 62262 IK-kode tabell

IK-kode IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK10+
Slagenergi (joule) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00

Hvordan utføres en IK-test

IK-testgjennomføring

Ved IK-testen blir et slagelement sluppet fra en fastsatt høyde med en definert vekt og form på stedet som skal testes.

IK10 EN 60068-2-75 Testaufbau Freifallhammer

Slagelement masse M

Akrylrør

Fallhøyde h

Testobjekt

Bunnplate

IMPORTANTE

Standarden EN 62262 fastsetter kun høyden på slagenergien. Gjennomføring og forutsetninger er detaljert forklart i standard EN60068-2-75. Følgende tabell hører IKKE til standard EN 62262, men i standard EN60068-2-75.

EN 60068-2-75 Måltabell for slagelementer

IK-kode IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK10+
Slagenergi (joule) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00
Fallhøyder (mm) * 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500
Masse (kg) * 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 1.70 5.00 5.00 10.00
Materiale * P1 P1 P1 P1 P1 P1 S2 S2 S2 S2 S2
R (mm) * 10 10 10 10 10 10 25 25 50 50 50
D (mm) * 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 35 60 80 100 125
f (mm) * 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 7 10 20 20 25
r (mm) * 6 10 17
l (mm) * Må tilpasses til aktuell masse
Pendelhammer * Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Fjærhammer * Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
Fallhammer * No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Spesifikasjoner fra standard EN 60068-2-75
* ikke beskyttet av standarden
1.Polyamid 85 ≤ HRR ≤100 Rockwell-hardhet i henhold til ISO 2039/2
2.Stål Fe 490-2 i henhold til ISO 1052, Rockwell-hardhet HRE 80...85 i henhold til ISO 6508
EN 60068-2-75 Måltabell for slagelementer NEK EN IEC 60068-2-75

Eksponentielt stigende krav

Alvorlighetsgrad økning

Fra klasse IK 07 og oppover øker energien med mer enn 100 % per nivå. Slagfasthetens eksponentielle økning gjør kravene som stilles til glasset spesielt høye og stiller de høyeste kravene til materialer og integrasjonsmetode. For ekstremt robuste IK10 og IK10+, hvor slagenergien ligger på mellom 20 og 50 joule, teller hver detalj. Korrekt integrasjon av glasset for optimal slagfasthet er en vitkig forutsetning. Vi tilbyr dere utprøvde integrasjonsmetoder til minimale kostnader.

Slagenergi stigning IK-test

IK-klassifisering Slagenergi (J) Energi gevinst (%)
IK00 0.00
IK01 0.14
IK02 0.20 42.86 %
IK03 0.35 75.00 %
IK04 0.50 42.86 %
IK05 0.70 40.00 %
IK06 1.00 42.86 %
IK07 2.00 100.00 %
IK08 5.00 150.00 %
IK09 10.00 100.00 %
IK10 20.00 100.00 %
IK10+ 50.00 150.00 %

Hvilken IK-kode man bør velge

Valgets kvaler – IK07 eller IK10?

Det grunnleggende prinsippet lyder «så lite som mulig med så møye som nødvendig», men ofte er problemstillingene mer komplekse enn kun å oppfylle standarder.

Det avgjørende spørsmålet er: Hva vil du oppnå?

 • Sikre deg konkurransefordeler ved anbud
 • Bedre fallsikkerhet
 • Forbedret levetid på produktet
 • Styrk merkevarens image
 • Presenter banebrytende teknologi

Vi bistår deg gjerne gjennom å svare på spørsmål og kan raskt forberede en nytte-kostnadsanalyse for deg.

IK-slagenergi gevinst

Hva er en joule

Beregn energi IK-test

Joule er en fysisk måleenhet for energi. Ved IK-testing beregner du slagenergien gjennom å multiplisere fallhøyden med slagelementets vekt og tallet 10.

Slagenergi (W) = fallhøyde (h) * vekt (m) * 10

Utregningseksempel:

1,00 m fallhøyde * 1,00 kg slagelementets masse * 10 = 10 joule slagenergi 0,50 m fallhøyde * 2,00 kg slagelementets masse * 10 = 10 joule slagenergi

Denne beregningen er ikke 100 % korrekt, men en god tilnærmet verdi.

IMPACTINATOR®

IK10 glass

Fallhøyde 200 cm

Kulevekt 2,00 kg

Glasstykkelse 2,8 mm

Slagenergi 40 Joule

EN 60068-2-75 Fallhøyder

Energi J 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Total masse kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Fallhøyde mm ± 1 % 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500
Glas Entwicklung

Utvikling og tjenester for spesialglass

Kompetent og pålitelig

Vi er spesialister på glassløsninger og tilbyr deg alle viktige tjenester for en rask utviklingssyklus og pålitelig serieproduksjon. Vi gir pålitelig rådgivning, utvikler høyverdige glassprodukter og ferdigstiller både prototyper og større serier.

Tjenesteutvalget vårt inkluderer:

 • Gjennomføring av kvalifiserte slagtester
 • Integrasjonsutvikling
 • Liming i ditt hus
 • Forberedelse av nytte-kostnadsanalyser
 • Prøver etter dine kriterier
 • Utvikling av avstemte testkrav
 • Rådgivning rundt materialer og teknologi
 • Leveranse av kvalifiserte industrimaterialer
 • Produksjon av prototyper og småserier