Standarder

Enkelt og begripelig

Hvorfor tar vi for oss disse standardene såpass detaljert?

Standarder for glassets slagfasthet og støtmotstand

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale standarder med fokus på glass, spesielt slagbestandighet og slagbelastning. Det er viktig for oss å kommunisere standarder, testoppsett og prosedyrer på en enkel og klar måte. Glass er et materiale som er svært viktig for oss, og som det ikke er forsket nok på. Det er mangel på samlet spesialkunnskap om glassets slagfasthet, og vi ønsker å tette dette gapet.

Standarder - Standarder et knust glass med mange sprekker
Standarder for glassets slagfasthet og støtmotstand

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale standarder med fokus på glass, spesielt med tanke på slagfasthet og støtlast. Det er viktig for oss å formidle standarder, testoppsett og prosedyrer på en enkel og tydelig måte. Glass er et materiale som er veldig viktig for oss, og som det ikke har blitt forsket nok på. Det fins ikke mye spesialkunnskap om glassets slagfasthet, og dette tomrommet ønsker vi å fylle.

Hvorfor impact testing

Pålitelige og kostnadseffektive produkter

Konsekvenstesten har enorm vitenskapelig betydning og praktisk relevans. En kollisjon mellom to gjenstander eller gjenstander kan ofte forårsake skade på en eller begge. Skaden kan være en ripe, sprekk, brudd eller brudd. Derfor må utviklere vite hvordan materialer og produkter oppfører seg under påvirkning og hvilke krefter de kan motstå.

Hva er målet med en kollisjonstest?

Sårbarhetsanalyse

Målet med slagtesten er å analysere testobjektets svake punkter. Dataene gir deretter viktig informasjon for å forbedre produktet og gjøre det mer støtbestandig, robust og sikrere.

Den økte holdbarheten og sikkerheten til produktet bidrar betydelig til større merkevaretillit.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Standarder Elektromagnetisk kompatibilitet Et hvitt og svart objekt i et rom

Standarder

Elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder EMC elektromagnetisk kompatibilitet
Miljøsimulering - Standarder miljøtesting et nærbilde av et vindu

Standarder

Prøving under miljøtilpasset belastning
Standarder for glassets slagfasthet og støtmotstand

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale standarder med fokus på glass, spesielt slagbestandighet og slagbelastning. Det er viktig for oss å kommunisere standarder, testoppsett og prosedyrer på en enkel og klar måte. Glass er et materiale som er svært viktig for oss, og som det ikke er forsket nok på. Det er mangel på samlet spesialkunnskap om glassets slagfasthet, og vi ønsker å tette dette gapet.