EN 60068-2-75 Hammerschlagprüfung NEK EN IEC 60068-2-75

EN IEC 60068-2-75

Hammerslagprøve kuletest

Hva er standard EN/IEC 60068-2-75

Hammertest

Standarden / IEC 60068 består av tre metoder for å teste et objekts støtmotstand ved slag med forskjellige skarphetsgrader. Disse fastsetter den mekaniske styrken til et produkt og brukes i hovedsak til testing av elektriske apparater. Denne prøven består av et standardisert testforløp med et fastsatt antall slag mot testobjektet med definert slagenergi. Standard IEC 60068-2-75 omfatter slagenergier fra 0,14 J til 50 J.

EN 60068-2-75 Måltabell for slagelementer

IK-kode IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK10+
Slagenergi (joule) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00
Fallhøyder (mm) * 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500
Masse (kg) * 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 1.70 5.00 5.00 10.00
Materiale * P1 P1 P1 P1 P1 P1 S2 S2 S2 S2 S2
R (mm) * 10 10 10 10 10 10 25 25 50 50 50
D (mm) * 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 35 60 80 100 125
f (mm) * 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 7 10 20 20 25
r (mm) * 6 10 17
l (mm) * Må tilpasses til aktuell masse
Pendelhammer * Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Fjærhammer * Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
Fallhammer * No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Spesifikasjoner fra standard EN 60068-2-75
* ikke beskyttet av standarden
1.Polyamid 85 ≤ HRR ≤100 Rockwell-hardhet i henhold til ISO 2039/2
2.Stål Fe 490-2 i henhold til ISO 1052, Rockwell-hardhet HRE 80...85 i henhold til ISO 6508
EN 60068-2-75 Måltabell for slagelementer NEK EN IEC 60068-2-75

Hvordan utføres en IK-test

IK-testgjennomføring

Ved IK-testen blir et slagelement sluppet fra en fastsatt høyde med en definert vekt og form på stedet som skal testes.

IK10 EN 60068-2-75 Testaufbau Freifallhammer

Slagelement masse M

Akrylrør

Fallhøyde h

Testobjekt

Bunnplate

Kraftkalkulator

Hva er standardiserte slagelementer NEK EN IEC 60068-2-75
Reproduserbare resultater

EN60068-2-75 Reproduserbare testresultater forutsetter standardiserte slagelementer. Her finner du skisser til nedlasting gratis.

IK-slagenergi gevinst

EN 60068-2-75 Fallhøyder

Energi J 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Total masse kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Fallhøyde mm ± 1 % 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500

Slagenergi stigning IK-test

IK-klassifisering Slagenergi (J) Energi gevinst (%)
IK00 0.00
IK01 0.14
IK02 0.20 42.86 %
IK03 0.35 75.00 %
IK04 0.50 42.86 %
IK05 0.70 40.00 %
IK06 1.00 42.86 %
IK07 2.00 100.00 %
IK08 5.00 150.00 %
IK09 10.00 100.00 %
IK10 20.00 100.00 %
IK10+ 50.00 150.00 %