Blog

Embedded Software
I denne bloggen vil jeg bruke et lite Qt-Quick-program (qml) som et eksempel på en Modbus-forbindelse via TCP/IP. I Qt-eksemplene fant jeg kun QWidget-eksempler på Modbus-forbindelser, og etter at jeg nylig opprettet et Qt-Quick-program til dette formålet, vil jeg gjerne gi en nedskalert versjon…
Embedded Software Raspberry Pi
Dette er en veiledning til å konfigurere Qt Creator, for å kunne bruke cross-compilerte Qt-libraries for Raspberry Pi 4, samt for å skape applikasjoner til Raspberry.
Embedded Software Raspberry Pi
Dette er en veiledning for cross-compiling av Qt 5.15.2 for Raspberry Pi 4 og installasjon på Compute Module 4. Det er en oppdatering til blogginnlegget mitt Qt på Raspberry Pi 4, med den forskjellen at jeg denne gangen bruker Raspberry Pi OS Lite.
Embedded Software Raspberry Pi
Dette er en veiledning for å installere Raspberry Pi OS Lite på Compute Module 4. Som arbeidscomputer bruker jeg Ubuntu 20, installert i en virtuell maskin.
Embedded Software Raspberry Pi
Nylig måtte jeg utvikle en applikasjon (kiosksystem) til/på en Raspberry Pi 4. Det som var spesielt, var at 2 touch-monitorer skulle kobles til via HDMI, og deretter dreies 90 grader mot høyre. Også i høyden med 2 monitorer oppå hverandre. Å rotere skjermen samt plassere den på toppen av den andre…
Embedded Software Raspberry Pi
Gjennom hyppig skriving eller overskriving av data reduseres et SD-korts levetid. Det anbefales derfor å skrive til en RAM-disk for applikasjoner som ofte behøver midlertidige data (f.eks. sensorverdier for komparative beregninger) som ikke lenger er nødvendige etter en omstart.
Embedded Software
Hvis du har opprettet en Qt-applikasjon – eller en hvilken som helst annen applikasjon – for Raspberry Pi 4, vil du ofte at programmet skal starte umiddelbart etter omstart av Raspberry. Dette prøver man ofte å gjøre med start-scripts, som kan legges inn på forskjellige steder. Det er imidlertid…
Embedded Software
Oppgaven var å skrive en Qt-hurtigapplikasjon (GUI) til upload av ny firmware til en touch-kontroll. Upload-programvaren ble fra produsentens side forberedt som en .exe-applikasjon som laster opp en .bin-fil til touch-kontrollen. Til dette vil jeg bruke Qt-classes «QProcess», som man kan kalle…
Embedded Software
Målet var å skrive en Qt-applikasjon for Raspberry Pi 4, som du kan veksle mellom forskjellige WLAN Access Points og lagre tilhørende credentials. Jeg brukte et raspbian-buster-lite-bilde og en Qt-installasjon som beskrevet i Qt på Raspberry Pi 4 som utgangspunkt. I tillegg installerte jeg…
Embedded Software Raspberry Pi
USB-C-grensesnittet, som vanligvis brukes til Raspberry Pi 4, kan også brukes som et vanlig USB-grensesnitt. Da skal selvfølgelig Raspberry levere strøm gjennom GPIO-pluggene.