Utveckling

Programvara Mekanik Elektronik

Utveckling

Flexibel och kreativ

En allt snabbare produktlivscykel resulterar automatiskt i en alltmer krävande utvecklingsprocess. Eftersom varje produktutveckling har sina speciella utmaningar, är flexibilitet och kreativitet de viktiga förutsättningarna för ett modernt utvecklingsteam.

Produktdesign Design
Modernt och framåtblickande

På en alltmer global marknad med nya leverantörer blir varumärkesbilden hos en produkt en allt viktigare faktor i köpbeslutet. Detta gäller lika för både en industriell marknad och en konsumentmarknad. En konsekvent tillämpad produktdesignstrategi leder till ett högt igenkänningsvärde för produkten såväl som varumärke och påverkar köpbeslutet. Produktdesign bör därför ingå i ett framåtsträvande företags företagsidentitet och marknadsföringsverktyg.

Programvara Utveckling

Programvara

INTELLIGENT PROGRAMMERING

Endast en mycket väl anpassad styrprogramvara gör att den mångsidiga multi-touch-tekniken fungerar utan begränsning. Således kan du funktioner som gester, zoomning, glidning och flera samtidiga beröringar behandlas smidigt, snabbt och utan felaktiga inmatningar.

Utvecklingsprocess Utveckling

Utvecklingsprocess

TESTAD OCH SÄKER

Produktutveckling är mer än det tekniska genomförandet av en rad specifikationer. Detta gäller alltmer för individuellt utvecklade HMI-system som utsätts för särskilda miljöförhållanden, har komplexa tekniska krav, är utformade för en kraftfull design och form, och är konstruerade för att imponera med sitt övertygande användningskoncept.

Elektronik Entwicklung

Professionelles Design
Elektronik Fertigung

Elektronik

UTVECKLING ENLIGT KRAV

Ett utvecklingsteam med mångårig erfarenhet utvecklar kraftfullt anpassad elektronik. Våra elektronikexperter står för metodiskt tillvägagångssätt, tvärvetenskaplig erfarenhet, hög kompetens. Tack vare många projekt kan vi redan göra tillförlitliga prognoser för teknologisk genomförbarhet och uppskatta kostnadsramarna i definitionfasen av HMI-system.

Mechanik alt Tag export

Mekanik

ELEKTRONIK BEHÖVER MEKANIK

Utformningen av effektiva och kostnadseffektiva mekaniska komponenter är en utmaning vi gärna ställs inför dagligen. Alla konstruktörer har erfarenhet av de mekaniska processerna och vet exakt hur en del måste utformas för att uppfylla den mekaniska såväl som den estetiska funktionen, men fortfarande kan tillverkas enkelt och effektivt.

Prototypenfertigung

Prototypkonstruktion

Professionella demonstranter

Interelectronix är specialiserat på utformningen av anpassad pekskärms-HMI. Prototypning spelar en viktig roll i utvecklingen av speciella lösningar.

Miljösimulering Miljötester

Miljösimulering

PÅLITLIGA OCH HÅLLBARA HMI-SYSTEM

Miljöförhållandena har stor inverkan på HMI-systemens hälsa, tillförlitlighet och livslängd. Beroende på användningsplatsen är HMI-enheter utsatta för betydande kemisk eller mekanisk spänning samt massiva temperaturfluktuationer. Extrema väderförhållanden, våthet, damm, slag samt starka stötar eller vibrationer förekommer i många applikationer, även på samma gång, men får inte påverka funktionaliteten eller tillförlitligheten.