Utveckling

Programvara Mekanik Elektronik

Utveckling

Flexibel och kreativ

En allt snabbare produktlivscykel resulterar automatiskt i en alltmer krävande utvecklingsprocess. Eftersom varje produktutveckling har sina speciella utmaningar, är flexibilitet och kreativitet de viktiga förutsättningarna för ett modernt utvecklingsteam.

Produktdesign Design
Modernt och framåtblickande

På en alltmer global marknad med nya leverantörer blir varumärkesbilden hos en produkt en allt viktigare faktor i köpbeslutet. Detta gäller lika för både en industriell marknad och en konsumentmarknad. En konsekvent tillämpad produktdesignstrategi leder till ett högt igenkänningsvärde för produkten såväl som varumärke och påverkar köpbeslutet. Produktdesign bör därför ingå i ett framåtsträvande företags företagsidentitet och marknadsföringsverktyg.

Software

Software

INTELLIGENTE PROGRAMMIERUNG

Erst eine sehr gut eingestellte Controller Software ermöglicht die vielseitige Multitouch Technologie uneingeschränkt zu funktionieren. Somit können Funktionen wie Gesten, Zoomen, Sliden und mehrere gleichzeitige Berührungen ruckelfrei, schnell und ohne Fehleingaben verarbeitet werden.

Entwicklungsprozess

Entwicklungsprozess

ERPROBT UND SICHER

Produktentwicklung ist mehr als die technische Umsetzung einer Reihe von Vorgaben. Dies gilt um so mehr für individuell zu entwickelnde HMI-Systeme die besonderen Umweltbedingungen ausgesetzt sind, komplexe technische Anforderungen besitzen, design- und formstark sein sollen und durch ein überzeugendes Bedienkonzept bestechen wollen.

Elektronik Entwicklung

Professionelles Design
Elektronik Fertigung

Elektronik

ENTWICKLUNG NACH ANFORDERUNG

Ein langjährig erfahrenes Entwicklerteam entwickelt leistungsfähige kundenspezifische Elektronik.

Unsere Elektronikexperten stehen für methodisches Vorgehen, multidisziplinäre Erfahrung, hohe Kompetenz. Dank zahlreicher Projekte können wir bereits in der Definitionsphase von HMI-Systemen sichere Prognosen für die technologische Machbarkeit abgeben und den Kostenrahmen abschätzen.

Mechanik alt Tag export

Mekanik

ELEKTRONIK BEHÖVER MEKANIK

Utformningen av effektiva och kostnadseffektiva mekaniska komponenter är en utmaning vi gärna ställs inför dagligen. Alla konstruktörer har erfarenhet av de mekaniska processerna och vet exakt hur en del måste utformas för att uppfylla den mekaniska såväl som den estetiska funktionen, men fortfarande kan tillverkas enkelt och effektivt.

Prototypenfertigung
Professionelles Demonstratoren

Interelectronix ist auf die Konstruktion von kundenspezifischen Touchscreen HMI spezialisiert. Der Prototypenbau nimmt einen wichtigen Stellenwert in der Entwicklung von Sonderlösungen ein.

Miljösimulering miljötester

Miljösimulering

PÅLITLIGA OCH HÅLLBARA HMI-SYSTEM

Miljöförhållandena har stor inverkan på HMI-systemens hälsa, tillförlitlighet och livslängd. Beroende på användningsplatsen är HMI-enheter utsatta för betydande kemisk eller mekanisk spänning samt massiva temperaturfluktuationer. Extrema väderförhållanden, våthet, damm, slag samt starka stötar eller vibrationer förekommer i många applikationer, även på samma gång, men får inte påverka funktionaliteten eller tillförlitligheten.