Miljøsimulering - Standarder miljøtesting et nærbilde av et vindu

Standarder

Prøving under miljøtilpasset belastning

Hvorfor tar vi for oss disse standardene såpass detaljert?

Standarder for glassets slagfasthet og støtmotstand

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale standarder med fokus på glass, spesielt slagbestandighet og slagbelastning. Det er viktig for oss å kommunisere standarder, testoppsett og prosedyrer på en enkel og klar måte. Glass er et materiale som er svært viktig for oss, og som det ikke er forsket nok på. Det er mangel på samlet spesialkunnskap om glassets slagfasthet, og vi ønsker å tette dette gapet.