HMI
Installasjon av Raspberry Pi OS på Raspberry Compute Module 4

Introduksjon

Dette er en veiledning for å installere Raspberry Pi OS Lite på Compute Module 4. Som arbeidscomputer bruker jeg Ubuntu 20, installert i en virtuell maskin.

Kilder

Til veiledningen brukte jeg Jeff Geerlings beskrivelse til orientering: – Jeff Geerling: https://www.jeffgeerling.com/blog/2020/how-flash-raspberry-pi-os-compute-module-4-emmc-usbboot

Installasjon av Raspberry Pi OS på Compute Module 4

Krav

Jeg bruker en Raspberry Compute Module 4 med 1 GB RAM og 8 GB eMMC-lagring. I tillegg til et Raspberry Compute Module 4 IO Board, som Compute-modulen er koblet til, slik at egnede grensesnitt som USB, Ethernet, osv. gjøres tilgjengelige. Jeg bruker balenaEtcher til å flashe programvaren på Compute Module, som du kan laste ned her https://www.balena.io/etcher/. Som operativsystem bruker jeg "Raspberry Pi OS Lite" – som baserer seg på Debian Buster, som du kan laste ned her https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/.

Forberedelse av eMMC-lagring for mount

For å kunne flashe Raspberry IO til Compute Module, må minnet først monteres, på samme måte som et SSD-kort. For å gjøre dette må du sette en Jumper på Pins J2 på Compute Modules IO-kort. Teksten "Fit jumper to disable eMMC Boot" er trykt på IO-kortet som en henvisning.

Raspberry Compute Module 4 Jumper

Koble deretter "USB Slave" til computeren og forsyn IO-kortet med strøm ved hjelp av et AC-adapter.

Raspberry Compute Module 4 USB Slave

Installasjon av programvare for eMMC mount

På Linux trenger du et Library ved navn "libusb" og programmet "usbboot".

Installasjon av libusb

Du kan enkelt bruke libusb på Ubuntu ved å installere

sudo apt install libusb-1.0-0-dev

Installasjon av usbboot

For å installere usbboot må du først klone Git-Repository.

git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot

Bytt deretter til katalogen usbboot og kompiler med make usbboot.

cd usbboot
make

Nå kan du bruke

sudo ./rpiboot

til å mounte eMMC-lagring.

Flashe Raspberry Pi OS på eMMC

Nå kan du hente opp "balenaEtcher", velge Raspberry Pi OS Image og "Compute Module/dev/sdb", og starte kopieringen med "Flash". Når kopieringen er gjennomført, unmounter du de to partisjonene "boot" og "rootfs", trekker ut IO-kortet og kobler det fra strømforsyningen. Deretter trekker du ut jumperen på J2 igjen. Nå kan du koble til og bruke Raspberry Compute Module som vanlig via HDMI, Ethernet og USB med skjerm, nettverk og tastatur.

I neste blogginnlegg forklarer jeg hvordan man installerer Qt 5.15 på Compute Module 4 og krysskompilerer med Ubuntu 20.