Raspberry Pi 4 USB-C vertsmodus

Du kan også bruke USB-C-grensesnittet til Raspberry Pi 4, som normalt brukes til strømforsyning, som et vanlig USB-grensesnitt.
I dette tilfellet skal imidlertid Raspberry levere strøm via GPIO-pinnene. Forklaringer finner du under https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/.

For eksempel kan du koble en industriell berøringsskjerm til Raspberry Pi 4 via HDMI og USB-C som en berøringsenhet. For å gjøre dette, koble de riktige kablene til Raspberry og legg til følgende linje på slutten av Raspberry-konfigurasjonsfilen (/boot/config.txt):

dtoverlay=dwc2,dr_mode=host

I stedet for vertsmodus kan Raspberry også betjenes som en perifer enhet - for eksempel som en Ethernet-adapter eller som masselagringsenheter - på USB-C-porten. For å gjøre dette, legg til følgende linje på slutten av Raspberry-konfigurasjonsfilen (/boot/config.txt):

dtoverlay=dwc2,dr_mode=peripheral

Avhengig av tiltenkt bruk, krever dette ytterligere forskjellige justeringer av programvarekonfigurasjonen. Instruksjoner for dette finner du på nettet.</:code2:></:code1:>