Raspberry Pi 4 USB-C hostmode

Raspberry Pi 4's USB-C interface, der normalt bruges til strømforsyning, kan også bruges som en normal USB-interface. Så skal Raspberry imidlertid levere strøm via GPIO-pins. Du kan finde forklaringer under https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/.

For eksempel kan en industriel touchskærm tilsluttes Raspberry Pi 4 via HDMI og USB-C som en touchenhed. For at gøre dette skal du tilslutte de passende kabler til Raspberry, og tilføje den følgende linje til slutningen af Raspberry-konfigurationsfilen (/boot/config.txt):

dtoverlay=dwc2,dr_mode=host

I stedet for kan Raspberry også betjenes som en perifer enhed i hostmodus - f.eks. som en Ethernet-adapter eller som en masselagerenhed - via USB-C-forbindelsen. I den forbindelse skal du tilføje følgende linje i slutningen af Raspberry-konfigurationsfilen (/boot/config.txt):

dtoverlay=dwc2,dr_mode=peripheral

Afhængig af den tilsigtede anvendelse kræver dette yderligere forskellige softwarekonfigurationsjusteringer. Du finder tilfredsstillende instruktioner på nettet.