Raspberry Pi 4 RAM-disk

På grunn av hyppig skriving eller overskriving av data, påvirkes levetiden til et SD-kort.

For eksempel anbefales det å skrive midlertidige data (f.eks. sensorverdier for komparative beregninger) til en RAM-disk for applikasjoner som ofte inneholder midlertidige data (f.eks. sensorverdier for komparative beregninger) som ikke lenger er nødvendige etter en omstart.

En annen fordel med en RAM-disk er at tilgangen (skrive og lese) er mye raskere enn fra SD-kortet.

Hvis Raspberry Pi 4 er utstyrt med RAM fra 1 GB og oppover, er det ikke noe problem å viderekoble 50 eller 100 MB av det til en RAM-disk.

Følg disse trinnene for å opprette en RAM-disk:

  • Opprette et monteringspunkt:
sudo mkdir /mnt/ramdisk
  • Skriv inn /etc/fstab slik at en RAM-disk automatisk genereres ved oppstart:
sudo nano /etc/fstab
tmpfs /mnt/ramdisk tmpfs nodev,nosuid,size=50M 0 0

Dette lar deg lagre 50 MB data på /mnt/ramdisk. Etter en omstart kan du logge på med

sudo df -h

Angi om RAM-disken ble opprettet.</:code3:></:code2:></:code1:>