Embedded Software - Qt krysskompilere oppsettskript for Raspberry Pi 4 et skjermbilde av et dataprogram

Oppsett av Qt-krysskompilering

manus til Raspberry Pi 4

Forkunnskaper

Maskinvarevert

[PC/laptop]: Enhver x86/x86_64 AMD/Intel-maskin
Mål [Raspberry Pi 4]: Raspberry Pi 4

Host

Programvarevert: Enhver Linux-maskin (Ubuntu 20.04 LTS-testet)
Mål: Raspberry Pi 4 Linux 32-biters OS (Raspbian Bullseye Lite testet)

Merknad

I bakgrunnen brukes krysskompilasjonsverktøykjedene for Raspberry Pi fra abhiTronix.

Andre

Lagrings- og tidskrav: Byggekatalogen tar ca. ~10 GB plass og ca. 2-5 timer å fullføre (basert på avhengigheter og spesifikasjoner for vertsmaskin).
Nettverk: Målmaskinen (Raspberry Pi) og vertsmaskinen (der du krysskompilerer) MÅ begge ha Internett-tilgang, og MÅ være på SAMME nettverk for å følge disse instruksjonene.

Trinn/innstillinger for målmaskin (Raspberry Pi)

1. Start fra scratch (valgfritt)

Viktig

Hvis du nettopp tok med en ny Raspberry Pi eller ønsket å starte fra bunnen av, er det bare å følge med. Hvis du ellers allerede har Raspberry Pi-konfigurasjonen, kjører og Network Ready, er det bare å hoppe til trinn 2.

Merknad

Denne delen forutsetter at du har minst 10 GB SD-kort for installasjon av Raspbian (Stretch/Buster/Bullseye) OS og en bærbar/PC for opplasting.

1.1 Last ned programvare og klargjør SD-kortet

 • Last ned den nyeste versjonen av Raspbian (Bullseye) herfra på din bærbare PC.- Du trenger en bildeforfatter for å skrive det nedlastede operativsystemet inn i SD-kortet (micro SD-kort i vårt tilfelle). Du kan bruke Balena Etcher.- Sett SD-kortet inn i den bærbare datamaskinen og kjør bildeforfatteren. Når du har åpnet, bla gjennom og velg den nedlastede Raspbian bildefilen. Velg riktig enhet, det vil si stasjonen som representerer SD-kortet.

Merknad

Hvis den valgte stasjonen (eller enheten) er forskjellig fra SD-kortet, vil den andre valgte stasjonen bli ødelagt. Vær forsiktig!

- Når skrivingen er fullført, løser du ut SD-kortet og setter det inn i Raspberry Pi og slår det på. Den bør starte opp igjen. - Husk at etter oppstart av Pi, kan det oppstå situasjoner der brukerlegitimasjon som "brukernavn" og passord vil bli forespurt. Raspberry Pi kommer med et standard brukernavn `pi` og passord `raspberry` og bruker det når det blir forespurt.

1.2 Konfigurer nettverk

Nå som du har din Raspberry Pi oppe og gå, er det på tide å koble den til nettverket med en av følgende måter:

2. Sett opp SSH

 • Hvis du har Monitor: På Raspberry Pi terminalen, skriv: sudo raspi-config og menyen skal dukke opp på terminalen din. For å aktivere SSH, gå til: Grensesnittalternativer -> SSH -> Ja, og klikk OK for å aktivere den. Velg Fullfør og avslutt til slutt.

 • Hvis du ikke har skjerm: Etter at du har satt opp nettverket, hvis du ikke har skjerm eller hvis du bruker den eksternt. Deretter aktiverer du SSH ved å bare ta ut SD-kortet, koble det til datamaskinen og opprette en tom fil kalt ssh i /boot/parition -banen inne i SD-kortet. Sett tilbake SD-kortet i Raspberry Pi.

3. Åpne Terminal

 • Fra en annen bærbar/PC ved hjelp av SSH: For å koble til Pi fra en annen datamaskin, kopier og lim inn følgende kommando i terminalvinduet, men erstatt 192.160.1.47 med IP-adressen til Raspberry Pi.
ssh [email protected] 

Det vil be om passord, og hvis det ikke blir endret, er det standard (raspberry), så bruk det når det blir spurt.

Merknad

Det er mulig å konfigurere Raspberry Pi til å tillate tilgang fra en annen datamaskin uten å måtte oppgi et passord hver gang du kobler til. For mer informasjon, se her.

 1. Få skript

Koble til Pi med ssh og last ned ZIP-filen:

ssh [email protected]

wget https://www.interelectronix.com/sites/default/files/scripts/qt-cross-compile-rpi4.zip
unzip qt-cross-compile-rpi4.zip
cd qt-cross-compile-rpi4

Du kan også laste ned zip-filen via nettleseren herfra.Gjør skriptet qt-cross-compile-script-pi4.sh kjørbart og kjør det:

sudo chmod +x qt-cross-compile-script-pi4.sh
sudo ./qt-cross-compile-script-pi4.sh

Etter en stund er alle nødvendige pakker installert, de nødvendige mappene er opprettet og symlinkene er riktig satt.

Viktig

Pass på at Raspberry Pi og denne vertsmaskinen (der du krysskompilerer) MÅ være på SAMME nettverk.

Trinn/innstillinger for vertsmaskin (Linux Ubuntu)

Til testing brukte vi en virtuell maskin (vmware) med en ren Ubuntu 20.04 LTS-versjon.

1. Last ned ZIP-FIL

wget https://www.interelectronix.com/sites/default/files/scripts/qt-cross-compile-rpi4.zip
unzip qt-cross-compile-rpi4.zip
cd qt-cross-compile-rpi4

Du kan også laste ned zip-filen via nettleseren herfra.2. Gjør skriptet qt-cross-compile-script-pi4.sh kjørbart og kjør det:

chmod +x qt-cross-compile-script-host.sh

3. Endre variabler i skriptet

Du må endre ip-adressen (raspberry_ip) til din raspberry pi i skriptet og hvis du endret brukeren (raspberry_user) og passordet (raspberry_pwd) til raspberry.

nano qt-cross-compile-script-host.sh

4. Kjør skriptet

sudo ./qt-cross-compile-script-host.sh

Skriptet utfører følgende handlinger:

 • installer alle nødvendige pakker
 • opprett nødvendige mapper (~/rpi-qt)
 • laste ned og hente ut Qt-kilder
 • patch Qt-kilder
 • last ned og trekk ut krysskompilator
 • rsync files from raspberry pi
 • last ned symlinker og sett symlinker
 • konfigurere Qt build
 • lage og installere Qt build
 • rsync Qt binærer til raspberry

Siste trinn for målmaskin (Raspberry Pi)

Oppdater linker på Raspberry Pi

Skriv inn følgende kommando for å oppdatere enheten slik at koblingen finner de nye binære QT-filene:

echo /usr/local/qt5.15/lib | sudo tee /etc/ld.so.conf.d/qt5.15.conf
sudo ldconfig

Sett opp Qt Creator for krysskompilering

Les bloggen Configuring Qt-Creator på Ubuntu 20 Lts for kryss-sammenstilling for å inkludere de kompilerte binærfilene (mappe ~/rpi-qt/qt5.15) i Qt Creator.

Opphavsrettslisens

Copyright © 2022 Interelectronix e.K.
Denne Project-kildekoden er lisensiert under GPL-3.0 -lisensen.

Anerkjennelser