Organiske materialer som ITO-erstatninger
ITO-erstatning

Organiske halvledere (f.eks. OLED, som er egnet for skjermer i smarttelefoner og nettbrett) brukes vanligvis i ekstremt tynne filmer. Den typiske tykkelsen på hele enheten er mellom 150 og 250 nanometer (nm). Som, i tillegg til mange andre fordeler, medfører billig masseproduksjon.

Organiske halvledere er mekanisk fleksible

Organiske materialer, som OLED er basert på, kan for eksempel behandles ved lave temperaturer. De er mekanisk fleksible og kan brukes på fleksible, temperaturfølsomme underlag som plastfilmer. Dette er en viktig fordel som er interessant, for eksempel for produksjon av fleksible skjermer.

En stor ulempe med slike organiske halvledere er imidlertid den betydelig kortere levetiden, fordi de fleste organiske halvledere er følsomme for fuktighet og oksygen. Derfor er de fleste av dem ennå ikke en ideell ITO-erstatning.

Forskning har alle samme mål

Det er allerede mye forskning innen hybrider eller komposittmaterialer, hvis felles mål er å produsere materialer med egenskaper som høy ledningsevne og høy optisk gjennomsiktighet samtidig og å kunne behandle dem til lave kostnader. Et billigere alternativ til ITO er tross alt avgjørende i konkurransen mellom ulike ledende materialer.

For tiden er imidlertid stabiliteten til disse organiske materialene enda lavere enn ITO. I lys av det store antallet nye ledende elektroder og forskning, er det imidlertid liten tvil om at det i nær fremtid vil bli funnet et passende alternativ til ITO som oppfyller alle ønsker og krav til gjennomsiktige elektroder. Vi er nysgjerrige på å se hva annet som vil skje i denne sektoren etter hvert.