Kjør Windows .exe i Qt-applikasjonen

Oppgaven var å skrive en Qt Quick-applikasjon (GUI) for å laste opp ny firmware til en berøringskontroller.
Opplastingsprogramvaren ble levert av produsenten i et .exe program som laster en .bin-fil på berøringskontrolleren.
Jeg ønsket å bruke Qt-klassene "QProcess", som kan brukes til å ringe og kontrollere shell-applikasjoner. På Linux-siden hadde jeg allerede brukt dette med hell flere ganger - men på Windows fungerte det ikke først.

QProcess::setWorkingDirectory

"Trikset" eller løsningen for dette var å bruke "setWorkingDirectory". Her er et utdrag fra .h og .cpp filer. Vær oppmerksom på linjen "process->setWorkingDirectory ..." i .cpp filen.
cmdlauncher.h

#ifndef CMDLAUNCHER_H
#define CMDLAUNCHER_H

#include <QObject>
#include <QtQuick>
#include <QDebug>
#include <QProcess>
#include <QVariant>
#include <QString>
#include <QDir>

class CmdLauncher : public QProcess
{
  Q_OBJECT

public:
  CmdLauncher(QObject *parent = nullptr);

  Q_INVOKABLE void start(const QString &program, const QVariantList &arguments);

  QString application_directory;
};

#endif // CMDLAUNCHER_H

cmdlauncher.cpp

#include "cmdlauncher.h"

CmdLauncher::CmdLauncher(QObject *parent) : QProcess(parent)
{
  process_running = "start";
}

void CmdLauncher::start(const QString &program, const QVariantList &arguments) {
  QStringList args;

  // convert QVariantList from QML to QStringList for QProcess/
  for (int i = 0; i < arguments.length(); i++)
    args << arguments[i].toString();

  // start request or upload process
  QProcess * process = new QProcess();
  process->setWorkingDirectory(application_directory + "/nConsoleTool");
  process->setProcessChannelMode(QProcess::MergedChannels);
  process->start(program, args);
  process->waitForFinished();

  // get values and set states
  QByteArray bytes = process->readAll();
  cmd_output = QString::fromLocal8Bit(bytes);
  emit cmdOutputChanged();
  }
}

main.qml

import QtQuick 2.9
import QtQuick.Window 2.3
import QtQuick.Controls 2.5
import QtQuick.Dialogs 1.2
import QtQuick.Layouts 1.3
import CmdLauncher 1.0

ApplicationWindow {
  id: application_window
  visible: true
  width: 1024
  height: 768
  title: qsTr("Firmware Tool")

  CmdLauncher {
    id: launcher
  }

  Button {
    id: nUpdateFW
    x: 260
    y: 20
    width: 200
    height: 30
    text: "Upload Firmware"

    onClicked: {
      //console.log(launcher.application_directory + "/nConsoleTool/nUpdateFW.exe");
      if (file_path == "") {
        fileMissing.open();
      } else {
        launcher.start(launcher.application_directory + "/nConsoleTool/nUpdateFW.exe", [ file_path, "-ba" ]);
        if (launcher.controller_detected == false) {
          controllerMissing.open();
        }
      }
    }
  }
}

</:code3:></:code2:></:code1:>