IP NEMA klassifisering

IP-klassifisering / vurdering og NEMA-ekvivalent informasjon (kun nyttig informasjon, detaljert referanse bør innhentes fra et passende byrå)

I de fleste tilfeller inneholder et IP-nummer to sifre (f.eks. IP65) som refererer til Beskyttelsesnivå, som er gitt av et kabinett eller kabinett.

Faste stoffer

Den første figuren refererer til beskyttelse mot faste stoffer som følger:

SifferBeskrivelse
0:Ingen spesiell beskyttelse
1:Beskyttet mot faste gjenstander opp til 50 mm i diameter
2:Beskyttet mot faste gjenstander opp til 12 mm i diameter
3:Beskyttet mot faste gjenstander opp til en diameter på 2,5 mm
4:Beskyttet mot faste gjenstander opp til 1 mm i diameter
5:Støvtett
6:Støvtett

Væsker

Den andre figuren refererer til beskyttelse mot væsker som følger:

SifferBeskrivelse
0:Ingen spesiell beskyttelse
1:Beskyttet mot dryppende vann
2:Beskyttet mot dryppende vann når det vippes opptil 15° fra normal posisjon
3:Beskyttet mot vannsprut
4:Beskyttet mot vannsprut
5:Beskyttet mot vannsprut
6:Beskyttet mot kraftig vannsprut
7:Beskyttet mot virkningene av nedsenking
8:Beskyttet mot nedsenking

Eksempel: IP66 = Støvtett og beskyttet mot sterke vannstråler

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) rangeringer kan være omtrentlige sammenlignet med IP-systemets, som vist nedenfor. Andre faktorer som korrosjon Beskyttelse er en del av NEMA-systemet, se den offisielle dokumentasjonen for detaljer.

NEMA 1 = IP10 NEMA 2 = IP11 NEMA 3 = IP54 NEMA 4 = IP56 NEMA 4X = IP66 NEMA 6 = IP67 NEMA 12 = IP52 NEMA 13 = IP54

Forstå IP- og NEMA-rangeringer

Beskyttelse av kapslinger mot inntrenging av smuss eller mot inntrenging av vann er definert i IEC60529 (BSEN60529: 1991). Omvendt beskytter et kabinett som beskytter utstyr mot partikkelinntrengning også en person mot potensielle farer i den kapslingen, og denne beskyttelsesgraden er også definert som standard.

Beskyttelsesgradene uttrykkes oftest som "IP", etterfulgt av to tall, f.eks. IP65, der tallene definerer beskyttelsesgraden. Det første sifferet (beskyttelse av fremmedlegemer) indikerer i hvilken grad enheten er beskyttet mot partikler eller at personer er beskyttet mot fangede farer. Det andre sifferet (vannbeskyttelse) angir graden av beskyttelse mot vann. Ordlyden i tabellen er ikke nøyaktig den samme som i standarddokumentet, men dimensjonene er riktige.

Det første sifferet i vurderingen er beskyttelse mot kontakt og fremmedlegemer. Det andre sifferet i vurderingen er vannbeskyttelsesfaktoren. Det tredje sifferet i støtbeskyttelsesfaktoren Det vises vanligvis i følgende format.

IP s l (i)

S = faste stoffer, L = væsker og i = støt (valgfritt)

Første indeks - Beskyttelse av fremmedlegemer, faste stoffer

InnholdsfortegnelseBeskyttelse mot kontakt med menneskerBeskyttelse mot faste gjenstander (fremmedlegemer)
0Ingen spesiell beskyttelse
1Håndbak, knyttneveStore fremmedlegemer, Ø >50mm
2FingerMellomstore fremmedlegemer, diam. >12
3Verktøy og ledninger, etc., med en tykkelse >2,5 mmSmå fremmedlegemer, Ø >2,5 mm
4Verktøy og ledninger, etc., med en tykkelse på >1 mm.Granulære fremmedlegemer, Ø >1mm
5Full beskyttelse (begrenset inntrenging tillatt)Støvtett; Støvavleiringer er tillatt, men volumet må ikke svekke enhetens funksjon.
6Omfattende beskyttelseStøvtett

Second Index - Vannbeskyttelse, væsker

InnholdsfortegnelseBeskyttelse mot vannBeskyttelse mot tilstand
0Ingen spesiell beskyttelse
1Vann drypper/faller vertikaltKondens/lett regn
2Skrå sprayet vann (opptil 15º grader fra vertikal)Lett regn med vind
3Spray vann (i alle retninger opptil 60º grader fra vertikal)Kraftig regnskur
4Spray vann fra alle retninger (begrenset penetrasjon tillatt)Plask
5Lavtrykks vannstråler fra alle retninger (begrenset penetrasjon tillatt)Cumshot, boligbygg
6Høytrykksstråler fra alle retninger (begrenset penetrasjon tillatt)Cumshot, kommersiell. F.eks. dekk til skip
7Midlertidig nedsenking, 15 cm til 1 mDykking i tanken
8Permanent nedsenking under trykkFor bruk på Titanic

Tredje indeks - Støtbeskyttelse, innvirkning

InnholdsfortegnelseBeskyttelse mot støtEkvivalent masseeffekt
0Ingen spesiell beskyttelse
1Beskyttet mot støt på 0,225Jf.eks. 150 g vekt fra en høyde på 15 cm
2Beskyttet mot støt på 0,375Jf.eks. 250 g vekt fra en høyde på 15 cm
3Beskyttet mot støt på 0,5 Jf.eks. 250 g vekt fra en høyde på 20 cm
4Beskyttet mot støt på 2,0 Jf.eks. 500 g vekt fra en høyde på 40 cm
5Beskyttet mot støt på 6,0 Jf.eks. 0,61183 kg fra en høyde på 1 m
6Beskyttet mot støt på 20,0 Jf.eks. 2,0394 kg fra en høyde på 1 m

Eksempler:

EksempelIP
ParaplyIP-01 eller IP-02 avhengig av skjermen
Chain Link GjerdeIP-10
NettingIP-20
SkjermIP-30
Kevlar StoffIP-40
Telt (camping)-IP-42
Saran WrapIP-51
Flaske vinIP-67
UbåtIP-68

NEMA anmeldelser

Det er mange NEMA-rangeringer for vedlegg. Nedenfor er en kort forklaring på hver NEMA-klassifisering.

NEMA 1 Generelt formål - Innendørs Type 1-kapslinger er beregnet for generell innendørs bruk, først og fremst for å gi en viss beskyttelse mot kontakt med det lukkede utstyret eller på steder der det ikke er uvanlige driftsforhold.

NEMA 2 dryppbeskyttelse - innendørs Type 2-kapslinger er beregnet for generell innendørs bruk, først og fremst for å gi en viss beskyttelse mot begrensede mengder fallende vann og rusk.

NEMA 3 støvtett, regntett og is-/sluddbestandig - innendørs og utendørs Type 3-kabinetter er beregnet for generell utendørs bruk, først og fremst for å gi litt beskyttelse mot vindblåst støv, regn og sludd. og å forbli uskadet av isdannelse på kabinettet.

NEMA 3R regntett og is- / sluddbestandig - innendørs / utendørs Type 3R-kapslinger er beregnet for generell utendørs bruk, først og fremst for å gi en viss beskyttelse mot fallende regn. og å forbli uskadet av isdannelse på kabinettet.

NEMA 3S støvtett, regntett og is-/sluddsikker - utendørs Type 3S-kapslinger er beregnet for generell utendørs bruk, først og fremst for å gi en viss beskyttelse mot sludd. og å forbli uskadet av isdannelse på kabinettet.

NEMA 4 vanntett og støvtett - innendørs / utendørs Type 4-kapslinger er beregnet for generell innendørs eller utendørs bruk, først og fremst for å gi en viss beskyttelse mot vindblåst støv og regn, sprutvann og slangestyrt vann. og å forbli uskadet av isdannelse på kabinettet.

NEMA 4x vanntett, støvtett og korrosjonsbestandig - innendørs og utendørs Type 4X-kapslinger er beregnet for generell innendørs og utendørs bruk, først og fremst for å gi en viss beskyttelse mot korrosjon, vindblåst støv og regn, sprutvann og slangestyrt vann. og å forbli uskadet av isdannelse på kabinettet.

NEMA 5 erstattet av NEMA 12 for ECU Type 5 se NEMA 12

NEMA 6 nedsenkbar, vanntett, støvtett og is-/sluddbestandig - innendørs og utendørs Type 6-kapslinger er beregnet for generell innendørs eller utendørs bruk, først og fremst for å gi en viss beskyttelse mot vanninntrengning under midlertidig nedsenking på begrenset dybde. og å forbli uskadet av isdannelse på kabinettet.

NEMA 7 Underwriters Lab Klasse 1 Gruppe C &D - Eksplosjonssikker - Innendørs Type 7-kapslinger er beregnet for innendørs bruk på steder klassifisert som klasse I, gruppe A, B, C eller D, som definert i National Electrical Code. Type 7-kapslinger skal kunne motstå trykket som følge av en intern eksplosjon av visse gasser og skal inneholde en slik eksplosjon i en slik grad at en eksplosiv gass-luftblanding som finnes i atmosfæren rundt kapslingen, ikke antennes. Lukkede varmegenererende innretninger må ikke føre til at ytre overflater når temperaturer som kan antenne eksplosive gass-luftblandinger i atmosfæren. Kabinettene må oppfylle eksplosjons-, hydrostatiske og temperaturtester.

NEMA 8 Underwriters Lab Klasse 1 Gruppe C &D - Eksplosjonssikker - Innendørs Type 8 er identisk med NEMA 7, bortsett fra at enheten er nedsenket i olje

NEMA 9 Underwriters 'Lab Klasse II - Gruppe E, F, G - Innendørs Type 9-kapslinger er beregnet for spesiell innendørs bruk på steder som er klassifisert som farlige (klasse II, gruppe E, F eller G, som definert i National Electrical Code). Type 9-kapslinger må kunne forhindre at støv kommer inn. Lukket varmegenererende utstyr må ikke føre til at ytre overflater når temperaturer som sannsynligvis vil antenne eller misfarge støv på kapslingen eller antenne støv-luftblandinger i den omgivende atmosfæren. Kabinettene må bestå støvinntrengnings- og temperaturtester, samt aldringstester av tetningene (hvis brukt).

NEMA 10 Kontor for gruver

NEMA 11 korrosjonsbestandig og dryppsikker - Olje dyppet - for innendørs bruk

NEMA 12 industriell bruk - støvtett og drypptett - innendørs Type 12-kapslinger er primært beregnet for innendørs industriell bruk for å gi en viss beskyttelse mot støv, fallende smuss og dryppende, ikke-etsende væsker.

NEMA 13 Olje og støvtett - Innendørs Type 13-kabinetter er primært beregnet for innendørs industriell bruk for å gi en viss beskyttelse mot støv, sprutvann og ikke-etsende kjølevæske.

Sammenligning av NEMA og IP-pakkevurderinger. Denne sammenligningen er bare en tilnærming, og det er brukerens ansvar å verifisere pakkevurderingen som kreves for hvert program.

|Kabinetttype|| |---|---|---| | IP23 |1| | IP30 |2| | IP32 |3| | IP55 |4| | IP64 |4x| | IP65 |6| | IP66 |12| | IP67 |13|

Følgende tabell er et utdrag fra NEMA Standards Publication 250-2003, "Kabinetter for elektrisk utstyr (maksimalt 1000 volt)"

Bolig

|Type nummer| IEC Enclosure Klassifisering Betegnelse | |---|---|---| |1 | IP10| |2 | IP11| |3 | IP54| |3R | IP14| |3S | IP54| |4 og 4X | IP56| |5 |IP52| |6 OG 6P |IP67| |12 OG 12K | IP52| |13 |IP54|

Denne sammenligningen er basert på tester spesifisert i IEC-publikasjon 60529

Det er heller ikke slik at tabell A-1 ovenfor inneholder en tilsvarende omregning fra kapslingstypenumrene i denne standarden til IEC-kapslingsklassifikasjonsbetegnelsene. Kabinetttypenumre oppfyller eller overgår testkravene for den tilknyttede IEC-klassifiseringen. Av denne grunn kan tabell A-1 ikke brukes til å konvertere IEC-klassifiseringer til pakketypenumre.