IK10 Monitorer for kollektivtransportsystemer, tog og busser

Offentlige transportsystemer, inkludert tog og busser, tjener en avgjørende rolle i å legge til rette for mobilitet og tilkobling i urbane og interurbane områder. De imøtekommer et høyt antall passasjerer daglig og opererer i dynamiske miljøer som kan bli utsatt for ulike former for slitasje, misbruk og sporadisk hærverk. Som et resultat er holdbarheten, sikkerheten og påliteligheten til utstyret som brukes i disse miljøene av avgjørende betydning. IK10 vandalsikre skjermer kan gi betydelige fordeler i denne forbindelse.

Holdbarhet og slagfasthet for IK10-skjermer

Kollektivtransportkjøretøy og stasjoner blir ofte utsatt for tung bruk og potensielt misbruk, inkludert bevisst hærverk. En IK10-klassifisering indikerer et høyt beskyttelsesnivå mot mekaniske støt i henhold til EN 62262-standarden. Skjermer med denne vurderingen er i stand til å motstå betydelige fysiske påvirkninger uten funksjonsnedsettelse. Dette gjør IK10-skjermer ideelt egnet for miljøer med høy trafikk og stor belastning som offentlig transport, hvor de kan møte betydelig fysisk belastning.

IK10 Overvåk sikkerhet og sikkerhet

I tillegg til deres robusthet, er IK10-skjermer designet for å minimere potensielle skader hvis de blir skadet. De knuses på en måte som reduserer risikoen for skarpe fragmenter, noe som reduserer sjansene for skade på passasjerer eller ansatte betydelig. Dessuten gjør den sterke konstruksjonen dem motstandsdyktige mot manipulering, en kritisk funksjon i offentlige omgivelser der uautorisert interferens med utstyr kan utgjøre betydelige risikoer.

Driftskontinuitet av støtbestandige skjermer

Offentlige transportsystemer er avhengige av kontinuerlig drift av systemene for passasjerinformasjon, billettering, overvåking og mer. Ethvert avbrudd i disse systemene kan føre til betydelig forstyrrelse av tjenestene og ulempe for passasjerene. IK10-skjermer, med forbedret holdbarhet og pålitelighet, reduserer sannsynligheten for slike feil, og sikrer jevn drift av operasjoner.

Kostnadseffektivitet av IK10 berøringsskjermer

Den opprinnelige kostnaden for en IK10-skjerm kan være høyere enn en vanlig skjerm, men i motsetning til de høyere forhåndskostnadene, gir de betydelige besparelser på lang sikt. På grunn av deres robusthet og levetid krever de færre reparasjoner og utskiftninger, noe som kan resultere i betydelig vedlikeholdsreduksjon. Dette er spesielt viktig for offentlige transportsystemer, som ofte opererer under stramme budsjetter og alvorlige personalbegrensninger.

Oppfyll forskriftsmessig samsvar med fremtidssikre informasjonssystemer

I mange regioner må offentlige transportsystemer overholde strenge forskrifter angående sikkerhet og holdbarhet av utstyret de bruker. Den internasjonale standarden ISO EN 62262 brukes mest til å definere slagfastheten til kiosk- og HMI-applikasjoner for offentlig transport.

IK10 er det nest høyeste nivået av slagfasthet og brukes ofte i offentlige anbud. Det nyeste tilskuddet til standarden ISO EN62262 er IK11. Dette nivået er veldig nytt og er sakte på vei inn i den nyeste versjonen av selvbetjeningsterminaler. IK11 er en betydelig økning i slagstyrke. IK10 er 20 Joule og IK11 er 50 Joule.

IK10-skjermer, med sin høye slagfasthet og sikkerhetsfunksjoner, kan hjelpe disse systemene med å oppfylle eller overgå disse forskriftsmessige standardene.

Bedre passasjeropplevelse i tider med mangel på arbeidskraft

Bruken av IK10-skjermer bidrar til en bedre passasjeropplevelse. Pålitelige informasjonsskjermer og fungerende billettsystemer er integrert i en jevn og komfortabel reise for passasjerer. Ved å sikre pålitelig drift av disse systemene, bidrar IK10-skjermer til å forbedre den generelle passasjeropplevelsen.

Robuste, kostnadseffektive vandalsikre IK10-berøringsløsninger

Oppsummert strekker nødvendigheten av IK10 vandalsikre skjermer i offentlig transport utover bare å motstå sporadisk misbruk eller hærverk. Deres robusthet, sikkerhetsfunksjoner, pålitelighet, kostnadseffektivitet, overholdelse av forskrifter og bidrag til passasjeropplevelsen gjør dem til en viktig del av den moderne infrastrukturen for offentlig transport.

Miljøvennlige IK10-skjermer

Holdbare IK10-skjermer varer betydelig lenge og sikrer ikke bare kostnadene, de bidrar også til en bærekraftig ressursallokering.

Bytte av skjermer er veldig ofte dyrt og produserer mye avfall.