Hvorfor IK10-skjermer trygge penger og er billigere enn du kanskje tror

Hvorfor IK10-skjermer gir økonomisk mening

Slagklassifiseringen IK10 er den nest høyeste klassifiseringen for støtbestandige skjermer definert i den internasjonale standarden IEC 62262 for "grader av beskyttelse levert av kapslinger for elektrisk utstyr mot ytre mekaniske påvirkninger".

Det er viktig for produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr, industrisektoren, offentlig sektor, transportbransjen og utendørs applikasjoner for å sikre holdbarheten til utstyret i potensielt tøffe miljøer.

IK10 impact rating er et veldig vanlig nivå fordi IK11, det faktiske høyeste nivået med 50 Joule av slagenergi, er ganske helt nytt og ikke allment kjent. Å nå IK10-effektklassifiseringer på industrielle skjermer er oppnåelig med en svært beskjeden investering, mens IK11 derimot er veldig vanskelig å oppnå, spesielt på berøringsskjermer.

Bare for å få en ide om IK11-slagenergien på 50 Joule - det er omtrent 10% energien til et skudd.

IK10-testing er avgjørende for produsenter for å sikre robustheten og holdbarheten til produktene sine for å forhindre nedetid på utstyret, minimere risikoen for skade og sikre pålitelig drift for uovervåkede kiosker eller driftskritiske applikasjoner.

IK10 impact testing er spesielt viktig av følgende grunner og sektorer:

 • Produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr: IK10-testing bidrar til å sikre robustheten og holdbarheten til produktene deres. Ved å overholde denne standarden kan produsenter demonstrere at produktene deres er i stand til å tåle tøffe forhold, noe som øker kundenes tillit og produktappell.

 • Industrisektoren: Utstyr som brukes i tungindustri opererer ofte i tøffe miljøer som kan inkludere store støt, ulykker eller kollisjoner. For å forhindre skade på utstyr og nedetid, er det viktig at kapslingene tåler slike forhold. Derfor foretrekkes ofte produkter med IK10-vurdering.

 • Offentlig sektor: Offentlig installert utstyr, for eksempel utendørs belysning, CCTV-kameraer, trafikkontrollenheter eller digital skilting, kan bli utsatt for hærverk eller utilsiktet påvirkning. IK10-klassifisert utstyr kan minimere risikoen for skade i slike tilfeller, og spare kostnader ved vedlikehold, reparasjon og utskifting.

 • Transportindustrien: For transportsystemer som jernbanestasjoner, flyplasser eller skip, der utstyret er utsatt for hyppige vibrasjoner eller sporadiske kraftige støt, kan IK10-klassifiserte enheter sikre pålitelig drift under disse forholdene.

 • Utendørs applikasjoner: For alt utstyr som er installert utendørs, er IK10-klassifiserte enheter mer motstandsdyktige mot miljøfaktorer som vindblåst rusk, fallende grener eller hagl.

IK10-kollisjonstesting er viktig for alle som trenger å sikre holdbarheten til sitt elektroniske og elektriske utstyr i potensielt tøffe miljøer eller situasjoner. Dette inkluderer produsenter som tar sikte på å bygge robuste og pålitelige produkter, og kunder (fra enkeltpersoner til bransjer) som trenger slikt utstyr for å utføre konsekvent i sine spesifikke miljøer.

Bedre totale eierkostnader med IK10-skjermer

Å vurdere de totale eierkostnadene (TCO) er avgjørende når du kjøper utstyr, spesielt for bedrifter og næringer.

 • Reduksjon i reparasjons- og vedlikeholdskostnader: Investering i produkter med IK10-vurdering kan i utgangspunktet virke dyrere enn å kjøpe utstyr med lavere effektvurderinger. Fra et TCO-perspektiv kan imidlertid den økte holdbarheten til IK10-klassifisert utstyr føre til betydelige kostnadsbesparelser. Dette skyldes færre sammenbrudd, noe som reduserer behovet for dyre reparasjoner eller reservedeler.

 • Lavere nedetid: Når utstyr svikter på grunn av støt eller kollisjoner, fører det til uventet nedetid, noe som kan forstyrre produktiviteten og driften. Avhengig av virksomhetens art, kan slik nedetid koste hundrevis eller tusenvis av dollar per minutt. Derfor kan bruk av IK10-klassifisert utstyr bidra til å minimere slike kostbare forstyrrelser.

 • Lengre levetid for utstyret: IK10-klassifisert utstyr er designet for å tåle tøffe forhold, noe som vanligvis betyr lengre levetid. En lengre levetid betyr at organisasjoner kan forsinke behovet for å investere i nytt utstyr, noe som reduserer TCO ytterligere.

 • Redusert behov for ekstra beskyttelsestiltak: Når utstyret ikke er robust nok, kan det være nødvendig med ytterligere beskyttelsestiltak (f.eks. beskyttelseshus eller tilfluktsrom), og legger til den totale kostnaden. IK10-klassifisert utstyr reduserer behovet for disse tiltakene, og reduserer dermed den opprinnelige installasjonskostnaden.

 • Bedre forsikringsvilkår: I noen tilfeller kan bruk av IK10-klassifisert utstyr påvirke forsikringsvilkårene positivt. Forsikringsselskapene kan tilby bedre forhold eller lavere premier når den forsikrede eiendommen er mindre utsatt for skade.

Fra et TCO-perspektiv, mens IK10-klassifisert utstyr kan ha en høyere forhåndskostnad, kan det ofte resultere i betydelige besparelser i løpet av utstyrets livssyklus. Det gjør det mulig for organisasjoner å unngå hyppige reparasjoner eller utskiftninger, reduserer nedetidskostnader og forlenger utstyrets levetid, noe som gjør det til et mer økonomisk valg i det lange løp.

Høyverdig kapitalutstyr drar mest nytte av IK10-skjermer

I sammenheng med høyverdig kapitalutstyr distribuert globalt, kan rollen som robusthet, holdbarhet og motstandskraft ikke overvurderes. Slikt utstyr kan variere fra høyt spesialiserte industrimaskiner, medisinsk utstyr, avanserte forskningsverktøy, telekommunikasjonsmaskinvare til sofistikerte teknologisystemer innen romfart, maritim og forsvarssektor. Når slikt utstyr medfører høye vedlikeholdskostnader, er eventuelle tiltak som kan redusere disse kostnadene ekstremt verdifulle.

 • Globale distribusjonsutfordringer: Distribusjon av høykost kapitalutstyr globalt innebærer mange logistiske utfordringer. Dette inkluderer varierende miljøforhold, regionale sikkerhetsstandarder, lokal teknisk ekspertise og vedlikeholdsmuligheter. Utstyr med overlegen motstandskraft, som det som tilbys av en IK10-klassifisering, sikrer at maskinen tåler tøffe forhold, og reduserer dermed potensialet for skade og hyppigheten av nødvendig vedlikehold.

 • Høye vedlikeholdskostnader: For høyverdig kapitalutstyr kan vedlikehold, reparasjoner og reservedeler være usedvanlig dyrt. Ofte kan maskinene kreve spesialiserte deler, teknisk ekspertise og til og med fabrikkreparasjoner. Forebyggende vedlikehold i seg selv kan også være kostbart på grunn av utstyrets komplekse natur. Et IK10-klassifisert kabinett kan redusere disse kostnadene ved å forhindre skade fra ytre påvirkninger.

 • Driftsavbrudd: Når det gjelder kapitalutstyr av høy verdi, kan nedetidskostnadene være enorme. Hvert minutt uten drift kan føre til betydelige tap, spesielt hvis utstyret er sentralt i produksjon eller drift. For eksempel kan nedetid på et viktig maskineri i et samlebånd stoppe hele produksjonen, noe som resulterer i betydelig økonomisk tap. Derfor kan utstyr med høy holdbarhet som IK10 sikre mer konsistent drift og redusere slik kostbar nedetid.

 • Lengre utstyrslevetid: Høyverdig kapitalutstyr er en stor investering, og bedrifter ønsker å maksimere levetiden til dette utstyret. Ved å beskytte det mot ytre påvirkninger, kan IK10-klassifiserte kabinetter forlenge utstyrets levetid, noe som gir organisasjoner mer verdi fra investeringen.

 • Forretningskontinuitet: I sektorer der kapitalutstyret er kritisk for driften, kan eventuelle avbrudd ha kaskadeeffekter på virksomheten, noe som påvirker alt fra produksjon til kundetilfredshet. Ved å redusere risikoen for skade og påfølgende nedetid, bidrar IK10-klassifisert utstyr betydelig til forretningskontinuitet.

 • Reduserte logistikk- og transportkostnader: Når utstyr går i stykker og lokal reparasjon er umulig, kan det hende at maskinen må transporteres til et sentralt reparasjonsanlegg, noen ganger til og med tilbake til produsenten. Slik logistikk kan være kostbar, spesielt for stort eller tungt utstyr. IK10-klassifiserte kapslinger kan redusere sannsynligheten for slike scenarier. Opplæringskostnader: Vedlikehold av utstyr av høy verdi krever ofte spesialisert opplæring for teknikere. Jo mer robust utstyret er, desto sjeldnere vil det være behov for intensiv (og ofte kostbar) teknisk opplæring.

Mens IK10-klassifiserte skjermer kan kreve en større innledende investering, kan besparelsene det gir over levetiden til dyrt kapitalutstyr være betydelige, noe som gjør det til et forsvarlig valg fra et TCO og risikoreduserende perspektiv.