Hvordan limer jeg riktig en berøringsskjerm med en sque festet til skjermen?

For å oppnå en god binding må materialoverflatene som skal limes være helt tørre og rene. For rengjøring anbefales fettfrie løsemidler som heptan, isopropylalkohol eller alkohol.

Liming av berøringsskjerm med høyt trykk og høy temperatur

Under binding bør høyest mulig trykk utøves og en temperatur på minst 15 °C skal råde. Jo høyere trykk og temperatur, desto bedre trenger limet inn i porene i underlaget, og jo høyere limverdier kan forventes.