Hva er ITO?

ITO er et tynt, elektrisk ledende lag sammensatt av indiumoksid og tinnoksid som kan brukes som elektrodemateriale i produksjon av flytende krystallskjermer, berøringsskjermsensorer og mange andre moderne teknologier.