Dobling av EUs IoT-marked innen 2019
Teknologi Spådommer

Teknologitrenden "Internet of Things" (IoT) vil fortsette å spille en banebrytende rolle i de kommende årene og vil være ansvarlig for nye produkter og tjenester.

Ifølge et nytt EITO-studio med tittelen: "The Internet of Things in Europe: Driving Change in Every Industry - Bringing Opportunity for Every Tech Player.", kan det antas at det europeiske markedet for IoT vil dobles til et volum på nesten 250 milliarder euro innen 2019.

Hindringer og muligheter

Studien bestilt av Bitkom omhandler ikke bare fordelene med IoT, men omhandler også dagens status. Hvilke hindringer som fortsatt må overvinnes og gir et syn på det europeiske markedet med mulige brukstilfeller (f.eks. innen transport og logistikk, tilkoblet kjøring eller smarthjem) og produkt- og tjenesteideer for forhandlere og produsenter. Hovedsegmentene i IT-sektoren inkluderer for eksempel maskinvare og tjenester, etterfulgt av programvare og tilkobling.

Ytterligere informasjon om studien samt et nedlastingsalternativ finner du under nettadressen publisert av kilden.