Benzonitril feller elektroner i grafen
ITO-erstatning

I noen tid har forskere sett grafen som en bevist etterfølger til ITO (indium tinnoksid). Derfor er det mange forskningsprosjekter som leter etter et kostnadseffektivt og storskala produksjonsalternativ for grafen.

Blant annet er materialforskere fra Universitetet i Erlangen-Nürnberg (organisk kjemi II) også involvert i grafenforskning og publiserte sine forskningsresultater i magasinet "Nature" i august 2016.

Resultat: Feilfrie grafenlag

Forskningsrapporten handler om et betydelig funn som har som mål å forenkle den industrielle produksjonen av grafén ved å finne en mild og skalerbar metode for produksjon. Agenten som er ansvarlig for forenklingstrinnet kalles benzonitril. Som brukes som et kjemisk utgangsmateriale for synteser eller (men ganske sjelden) som et løsningsmiddel.

Det gir kvantitativ utslipp av reduserte former for grafitt, slik som grafittinterkalasjonsforbindelser, grafeniddispersjoner og grafenider, som avsettes på overflater ved hjelp av nevnte løsningsmiddel. Ifølge forskerne har benzonitril et relativt lavt reduksjonspotensial og reduseres til det radikale anionet, som fungerer som et reportermolekyl for kvantitativ bestemmelse av negative ladninger på karbonarkene. Ved hjelp av benzonitril optimaliseres den vanlige produksjonsmetoden for kjemisk peeling. Resultatet er feilfrie grafenlag hvis ledningsevne kan kontrolleres.

Detaljer om forskningsrapporten finner du på nettsiden nevnt under "Kilde".