HMI
Raspberry Pi 4 RAM-schijf

Het veel schrijven of overschrijven van gegevens heeft invloed op de levensduur van een SD-kaart.

Het is daarom raadzaam om te schrijven naar een RAM-schijf voor toepassingen die vaak tijdelijke gegevens hebben (bijv. sensorwaarden voor vergelijkende berekeningen) en die niet langer nodig zijn na een herstart.

Een ander voordeel van een RAM-schijf is dat toegang (schrijven en lezen) veel sneller is dan met de SD-kaart.

Bij de Raspberry Pi 4 met RAM vanaf 1 GB is het niet problematisch om 50 of 100 MB ervan af te splitsen voor een RAM-schijf.

Ga als volgt te werk om een RAM-schijf te maken:

  • Maak een aankoppelpunt:
sudo mkdir /mnt/ramdisk
  • Voer het in /etc/fstab in, zodat er automatisch een RAM-schijf wordt gegenereerd bij het opstarten:
sudo nano /etc/fstab
tmpfs /mnt/ramdisk tmpfs nodev,nosuid,size=50M 0 0

Hiermee kunt u 50 MB aan gegevens opslaan op /mnt/ramdisk. Na een herstart kunt u

sudo df -h

gebruiken om weer te geven of de RAM-schijf succesvol is aangemaakt.