HMI
Qt-Creator op Ubuntu 20 LTS configureren voor kruiscompilatie

Inleiding

Dit is een handleiding voor het configureren van Qt Creator om kruisgecompileerde Qt-libraries voor de Raspberry Pi 4 te gebruiken en om applicaties voor de Raspberry te maken.

Vereisten

Raspberry Pi OS Lite

Installeer Raspberry Pi OS Lite op een Raspberry Pi 4 of, zoals in mijn blogartikel Raspberry Pi OS op de Raspberry Compute Module 4 installeren, op een Raspberry Compute Module 4.

Qt 5.15.2 op Ubuntu 20 LTS

Configureer Raspberry Pi OS Lite op een Raspberry Pi 4 of. zoals in mijn blogpost Raspberry Pi OS op de Raspberry Compute Module 4 installeren, op een Raspberry Compute Module 4, en zet de Qt-libraries op zoals in mijn blogartikel Qt 5.15 in kruiscompilatie voor de Raspberry Compute Module 4 op Ubuntu 20 LTS.

Configuratie van Qt Creator

U moet al een werkende Qt-Creator hebben geïnstalleerd op Ubuntu 20. Instructies hiervoor zijn te vinden bij Qt of in verschillende fora of tutorials. Bovendien moet u, zoals beschreven in de vereisten, een Raspberry Pi 4 of een Raspberry Compute Module 4 met Raspberry Pi OS Lite en de bijbehorende Qt-libraries, een kruiscompiler en de kruisgecompileerde libraries voor de Raspberry Pi 4 hebben opgezet. De vervolgens voor de verschillende configuraties gebruikte bestandslocaties komen overeen met de bestandslocaties uit de twee vorige blogartikelen. De QtCreator-versie die ik heb gebruikt is versie 4.13.3.

Device aanmaken

In de eerste stap maken we een nieuw device aan. Roep hiervoor "Options" op in het menu onder "Tools" en selecteer "Devices" in de linkerkolom. Maak vervolgens met "Add" een nieuw device aan genaamd "Generic Linux Device". Wijs een naam toe aan het apparaat (hier RaspberryPi4-Qt-5.15), voer het IP-adres in onder "Host name" en voer nder "Username" normaal gesproken "pi" in voor de Raspberry. Vervolgens kunt u de verbinding met de Raspberry testen met de knop "Test". Als het antwoord hier niet "Device test finished successfully." is, dan moet u de instellingen controleren en testen of de Raspberry echt met deze parameters te bereiken is.

QtCreator Device Configuration

Compiler configureren

In de tweede stap moeten we de bestandlocaties voor de C- en C++-compilers definiëren. De instellingen hiervoor zijn ook te vinden in het menu "Tools -> Options" onder "Kits -> Compilers". We gebruiken de compilers die we hebben gedownload met de kruiscompiler "gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf". Voeg twee nieuwe configuraties toe met "Add -> GCC -> C" of "Add -> GCC -> C++". Gebruik voor C in de map "tools" "gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc" en voor C++ "gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g++". Geef elk een naam en deze instelling is klaar.

QtCreator Compiler Configuration

Qt-versie aanmaken

In de derde stap hebben we het kruisgecompileerde qmake-bestand uit het vorige blogartikel nodig. De instellingen hiervoor zijn ook te vinden in het menu "Tools -> Options" onder "Kits -> Qt Versions". Voeg opnieuw een nieuwe configuratie toe met "Add" en selecteer het qmake-bestand uit de map "qt5.15/bin/qmake" met de knop "Browse".

QtCreator Version Configuration

Een kit aanmaken

In de laatste stap worden de nieuw toegevoegde configuraties samengevoegd in een nieuwe kit. De instellingen hiervoor vinden we in het menu "Tools -> Options" onder "Kits -> Kits". Voeg weer een nieuwe configuratie toe met "Add" en bij

  • Name: wijs uw eigen naam toe (hiermee wordt later onder de "Project"-instellingen het device geselecteerd)
  • Device type: "Generic Linux Device"
  • Device: selecteer het nieuw aangemaakte device
  • Sysroot: selecteer de sysroot-map die in het vorige blogartikel is aangemaakt
  • Compiler: selecteer de twee nieuw aangemaakte compilers
  • Qt-versie: selecteer de nieuw aangemaakte Qt-versie
QtCreator Kit Configuration

Projectinstellingen

De nieuw aangemaakte kit kan nu bij het maken van een nieuw project direct worden geselecteerd en toegewezen of toegevoegd aan een bestaand project.

QtCreator Project Configuration