EN 62262 IK schokbestendigheidsklasse

NEN EN IEC 62262

IK-schokbestendigheidsklasse

Wat is de IK-norm EN/IEC 62262

Schokbestendigheid IK Beschermingstype

De norm EN 62262 specificeert de weerstand of schokbestendigheid van een elektrische uitrusting tegen externe mechanische belasting bij speciale inslagen.

EN 62262 IK-codetabel

IK-code IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK10+
Inslagenergie (joule) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00

Hoe wordt een IK-test uitgevoerd

IK-test uitvoering

Bij de IK-test laat men een inslagelement vanaf een duidelijk gedefinieerde hoogte met een gedefinieerd gewicht en vorm op de te testen locatie vallen.

IK10 EN 60068-2-75 Testaufbau Freifallhammer

Inslagelement massa M

Acrylglazen buis

Valhoogte h

Testobject

Grondplaat

BELANGRIJK

De norm EN 62262 specificeert alleen de hoeveelheid inslagenergie, waarbij de procedure en voorwaarden voor de testprocedures gedetailleerd in de norm EN60068-2-75 zijn geregeld. De volgende tabel vindt u NIET in de norm EN 62262, maar in de norm EN60068-2-75.

EN 60068-2-75 Maattabel inslagelementen

IK-code IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK10+
Inslagenergie (joule) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00
Valhoogten (mm) * 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500
Massa (kg) * 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 1.70 5.00 5.00 10.00
Materiaal * P1 P1 P1 P1 P1 P1 S2 S2 S2 S2 S2
R (mm) * 10 10 10 10 10 10 25 25 50 50 50
D (mm) * 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 35 60 80 100 125
f (mm) * 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 7 10 20 20 25
r (mm) * 6 10 17
l (mm) * Moet worden aangepast aan de desbetreffende massa
Pendelhamer * Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Veerhamer * Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
Vrijevalhamer * No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Specificaties uit norm EN 60068-2-75
* niet volgens de norm beschermd
1.Polyamide 85 ≤ HRR ≤100 Rockwell-hardheid volgens ISO 2039/2
2.Staal Fe 490-2 volgens ISO 1052, Rockwell-hardheid HRE 80...85 volgens ISO 6508
EN 60068-2-75 Maattabel inslagelementen NEN EN IEC 60068-2-75

Exponentieel stijgende vereiste

Zwaartegraad toename

Vanaf de IK-klasse IK07 stijgt de energiewinst per niveau met meer dan 100%. De exponentiële toename in inslagbestendigheid maakt de eisen voor glas bijzonder hoog en stelt maximale eisen aan het materiaal en de integratiemethode. Vooral in het extreem robuuste bereik van IK10 en IK10+, waar de inslagenergie varieert van 20 tot 50 joule, telt elk detail. De juiste integratie van het glas voor optimale inslagbestendigheid is een belangrijke voorwaarde. We bieden u bewezen integratiemethoden tegen minimale kosten.

Verhoging inslagenergie IK-test

IK-classificatie Inslagenergie (J) Energietoename (%)
IK00 0.00
IK01 0.14
IK02 0.20 42.86 %
IK03 0.35 75.00 %
IK04 0.50 42.86 %
IK05 0.70 40.00 %
IK06 1.00 42.86 %
IK07 2.00 100.00 %
IK08 5.00 150.00 %
IK09 10.00 100.00 %
IK10 20.00 100.00 %
IK10+ 50.00 150.00 %

Welke IK-code kiezen

De moeilijke keuze tussen IK07 of IK10?

In principe zo weinig mogelijk, maar zoveel als nodig, hoewel de problemen vaak complexer zijn dan louter voldoen van een norm

. De beslissende vraag is, wat wilt u bereiken?

 • Concurrentievoordeel bij aanbestedingen garanderen
 • Betrouwbaarheid verhogen
 • Levensduur van het product verlengen
 • Marktimago verhogen
 • Dominantie van de technologie presenteren

Wij ondersteunen u graag bij het beantwoorden van deze vragen en stellen graag snel en competent een kostenbatenanalyse op.

IK-inslagenergie toename

Wat is een joule

Energie berekenen IK-test

Joule is een fysieke maateenheid voor energie. In de IK-test berekent u de inslagenergie door de valhoogte te vermenigvuldigen met het gewicht van het slagelement en het getal 10.

Inslagenergie (W) = hoogte (h) * gewicht (m) * 10

Rekenvoorbeeld: 1,00 m valhoogte * 1,00 kg massa inslagelement * 10 = 10 joule inslagenergie 0,50 m valhoogte * 2,00 kg massa inslagelement * 10 = 10 joule inslagenergie

Deze berekening is niet 100% correct, maar een goede en snelle benadering.

IMPACTINATOR®

IK10 glas

Valhoogte 200 cm

Gewicht van de bal 2,00 kg

Glasdikte 2,8mm

Impact-energie 40 joules

EN 60068-2-75 Valhoogten

Energie J 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Totale massa kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Valhoogte mm ±1% 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500
Glas Entwicklung

Ontwikkeling en diensten voor speciaal glas

Competent en betrouwbaar

We zijn specialisten in glasoplossingen en bieden u alle belangrijke diensten die nodig zijn voor een snelle ontwikkelingscyclus en betrouwbare serieproductie. We adviseren u betrouwbaar, ontwikkelen beproefde glasproducten en produceren zowel prototypen als grote batches.

Ons dienstenpakket omvat:

 • Kwalificerende inslagtests uitvoeren
 • Integratie-ontwikkeling overnemen
 • In uw behuizing lijmen
 • Kostenbatenanalyses maken
 • Testen volgens uw specificaties
 • Ontwikkeling van testspecificaties
 • Advies over materiaal en technologie
 • Aanbieden van gekwalificeerde industriële kwaliteitsmaterialen
 • Bouwen van prototypes en kleine batches