Indiumtinaoksidi ITO

Indium-tinaoksidi (ITO) - tunnetaan indiumtinaoksidina saksankielisissä maissa. Puolijohtava kemiallinen aine.