EN IEC 62262 IK, ISKUNKESTÄVYYS

BS EN IEC 62262

IK, iskunkestävyys

Mikä on IK-standardi EN/IEC 62262

Iskunkestävyys IK-suojausluokka

Standardi EN 62262 määrittelee sähkölaitteen kestävyyden tai iskunkestävyysluokan suhteessa ulkoisiin mekaanisiin rasituksiin erityisissä iskutesteissä.

EN 62262 IK-kooditaulukko

IK-koodi IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK11
Iskuenergia (joule) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00

Miten IK-testi suoritetaan

IK-testin suorittaminen

IK-testissä iskuelementti pudotetaan tarkasti määritellystä korkeudesta määrätyn painon ja muodon mukaan testattavaan kohtaan.

IK10 EN 60068-2-75 Testaufbau Freifallhammer
Iskuelementin massa M
Akryylilasiputki
Pudotuskorkeus h
Testattava kohde
Aluslevy

TÄRKEÄÄ

Standardi EN 62262 määrittää vain iskuenergian korkeuden, kun taas testimenettelyn suorittamista ja edellytyksiä säädellään yksityiskohtaisesti standardissa EN60068-2-75. Seuraava taulukko EI sisälly standardiin EN 62262, vaan standardiin EN60068-2-75.

EN 60068-2-75 iskuelementtien kokotaulukko

IK-koodi IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 IK11
Iskuenergia (joule) * 0.14 0.20 0.35 0.50 0.70 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00
Pudotuskorkeudet (mm) * 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500
Massa (kg) * 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 1.70 5.00 5.00 10.00
Materiaali * P1 P1 P1 P1 P1 P1 S2 S2 S2 S2 S2
R (mm) * 10 10 10 10 10 10 25 25 50 50 50
D (mm) * 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 35 60 80 100 125
f (mm) * 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 7 10 20 20 25
r (mm) * 6 10 17
l (mm) * On mukautettava massan mukaan
Heilurivasara * Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Jousivasara * Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
Vapaasti putoava vasara * No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Tekniset tiedot standardista EN 60068-2-75
* ei ole suojattu standardilla
1.Polyamidi 85 ≤ HRR ≤100 Rockwell-kovuus standardin ISO 2039/2 mukaan
2.Teräs Fe 490-2 standardin ISO 1052 mukaan, Rockwell-kovuus HRE 80...85 standardin ISO 6508 mukaan
EN 60068-2-75 iskuelementtien kokotaulukko SFS EN IEC 60068-2-75

Eksponentiaalisesti kasvavat vaatimukset

Iskunkestoluokan lisäys

IK-luokasta IK07 alkaen energianlisäys nousee asteittain yli 100 %. Iskunkestävyyden eksponentiaalinen lisääntyminen asettaa erityisen suuret vaatimukset laseille, materiaalille ja integrointimenetelmälle. Jokainen yksityiskohta on tärkeä etenkin erityisen vankoissa IK10- ja IK11-luokissa, joissa iskuenergian vaihteluväli on 20 – 50 joulea. Lasin oikea integrointimenetelmä on tärkeä edellytys optimaalisen iskunkestävyyden kannalta. Tarjoamme asiakkaalle testatut integrointimenetelmät edulliseen hintaan.

Iskuenergian nousu IK-testi

IK-luokitus Iskuenergia (J) Energianlisäys (%)
IK00 0.00
IK01 0.14
IK02 0.20 42.86 %
IK03 0.35 75.00 %
IK04 0.50 42.86 %
IK05 0.70 40.00 %
IK06 1.00 42.86 %
IK07 2.00 100.00 %
IK08 5.00 150.00 %
IK09 10.00 100.00 %
IK10 20.00 100.00 %
IK11 50.00 150.00 %

Mikä IK-koodi valitaan

Valitako IK07 vai IK10?

Pelkkään standardin täyttämiseen riittää periaate "niin vähän kuin mahdollista, mutta kaikki tarpeellinen", joskin ongelmanasettelu on usein tätä mutkikkaampaa.

Ratkaiseva kysymys on, mitä muuta haluat vielä saavuttaa?

 • Varmista kilpailuetu tarjouskilpailuissa
 • Paranna vikaturvallisuutta
 • Pidennä tuotteen käyttöikää
 • Kohenna tuotekuvaa
 • Edusta korkeaa teknologiaa

Autamme mielellämme näiden kysymysten ratkaisemisessa ja tarjoamme asiakkaalle nopean ja pätevän kustannus-hyötyanalyysin.

IK-iskuenergian kasvu

Mikä on joule

Laske energia IK-testillä

Joule on energian fysikaalinen mittayksikkö. IK-testissä iskuenergia lasketaan kertomalla pudotuskorkeus iskuelementin painolla ja luvulla 10.

Iskuenergia (W) = pudotuskorkeus (h) * paino (m) * 10

Laskuesimerkki:

1,00m pudotuskorkeus * 1,00kg iskuelementin paino * 10 = 10 joulen iskuenergia 0,50m pudotuskorkeus * 2,00kg iskuelementin paino * 10 = 10 joulen iskuenergia

Tämä laskutulos ei ole 100 % oikea, vaan hyvä ja nopea likiarvo.

Ball Drop Test Impactionator ULTRA

IMPACTINATOR®

IK10-lasi

Putoamiskorkeus 200 cm

Paino 2.00 kg

Lasin vahvuus 2.8mm

Iskuenergia 40 joulea

EN 60068-2-75 pudotuskorkeudet

Energia (J) 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50
Kokonaismassa kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,7 5 5 10
Pudotuskorkeus mm ± 1% 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500
Glas Entwicklung

Erikoislasien kehittäminen ja niihin liittyvät palvelut

Pätevä ja luotettava

Olemme lasiratkaisujen asiantuntijoita ja tarjoamme asiakkaalle kaikki tärkeät palvelut, joita nopea tuotekehityssykli ja luotettava sarjatuotanto edellyttää. Annamme luotettavia neuvoja, kehitämme testattuja lasituotteita ja tuotamme prototyyppejä sekä suuria sarjoja.

Palveluvalikoimamme sisältää:

 • Kelpoisuus- ja iskutestien suorittaminen
 • Integraatiokehityksen soveltaminen
 • Liimaukset
 • Kustannus-hyötyanalyysien luominen
 • Testaus asiakkaan määräysten mukaan
 • Testivaatimusten kehittäminen
 • Materiaali- ja teknologianeuvonta
 • Kelpoisuustestatut materiaalit teollisuuskäyttöön
 • Prototyyppien ja pienten erien rakentaminen