Normen Glass Stossfestigkeit Glaschok modstand

STANDARDER

glaschok modstand

Hvorfor beskæftiger vi os så detaljeret med disse standarder?

Standarder for glas' slagstyrke og stødsikkerhed

Her finder du en oversigt over vigtige internationale standarder med fokus på glas, især slagstyrke og stødsikkerhed. Det er vigtigt for os at kommunikere standarderne, testopsætninger og procedurer på en klar og enkel måde. Glas er et materiale, der er meget vigtigt for os, og som ikke er undersøgt nok. Der mangler en samlet specialviden om glas' slagstyrke, og vi vil afhjælpe denne mangel.

Hvad er standarden EN/IEC 60068-2-75 DS EN IEC 60068-2-75
Hammertest

Standarden EN / IEC 60068 består af 3 metoder til at teste slagmodstanden af et testobjekt mod virkninger med forskellige sværhedsgrader. Det har til formål at demonstrere den mekaniske styrke af et produkt og er primært beregnet til test af elektrisk udstyr.

Hvad er IK-standarden EN/IEC 62262 DS EN IEC 62262
Stødfasthed IK beskyttelsesgrad

Standarden EN 62262 fastlægger modstandsdygtigheden, henholdsvis graden af stødfasthed for elektrisk udstyr i forhold til ekstern mekanisk belastning ved specielle slag.