Normen Glass Stossfestigkeit Cam etki direnci

Standartlar

CAM ETKİ DİRENCİ

Bu standartlarla neden bu kadar ayrıntılı ilgileniyoruz?

Cam darbe ve çarpma dayanımı standartları

Burada özellikle de darbe dayanımı ve çarpma yükü hakkında olmak üzere cam konusundaki önemli uluslararası standartların genel bir özetini bulacaksınız. Standartları, test kurulumlarını ve prosedürleri açık ve basit bir şekilde aktarmak bizim için önemlidir. Cam, çok önem verdiğimiz ve henüz hakkında çok az araştırma yapılmış bir malzemedir. Camın darbe dayanımı konusunda derlenmiş çok az uzmanlık bilgisi vardır ve biz bu açığı kapatmak istiyoruz.

Warum Schlagprüfen

Zuverlässige und kosteneffiziente Produkte

Die Schlagprüfung hat eine enorme wissenschaftliche Bedeutung und Praxisrelevanz. Eine Kollision zwischen zwei Gegenständen oder Objekten kann oft zu Schäden an einem oder beiden führen. Der Schaden kann ein Kratzer, Riss, Bruch oder Bruch sein. Daher müssen Entwickler wissen, wie sich Materialien und Produkte unter dem Einfluss verhalten und wie groß die Kräfte sind, denen sie widerstehen können.

Was ist der Ziel einer Schlagprüfung

Analyse der Schwachstellen

Das Ziel der Schlagprüfung ist es die Schwachstellen des Prüflings zu analysieren. Die Daten liefern dann wichtige Informationen, um das Produkt zu verbessern und es schlagfester, robuster und sicherer zu machen.

Die erhöhte Haltbarkeit und Sicherheit des Produktes tragen wesentlich zu einem größeren Markenvertrauen bei.

EN/IEC 60068-2-75 standardı nedir? TS EN IEC 60068-2-75
Çekiç testi

EN/IEC 60068 standardı, bir test nesnesinin farklı şiddete sahip darbelere karşı dayanıklılığını test etmeye yönelik 3 yöntemden oluşur. Bir ürünün mekanik dayanıklılığını ispat etmeye yarar ve özellikle de elektrikli cihazları test etmek için tasarlanmıştır.

EN/IEC 62262 IK standardı nedir? TS EN IEC 62262
IK koruma sınıfı darbe dayanıklılığı

EN 62262 standardı, özel çarpma deneyinde elektrikli bir ekipmanın dış mekanik zorlanmaya karşı direncini veya darbe dayanıklılığını belirler.