Raspberry Pi 4 RAM Disk

Verilerin sık sık yazılması veya üzerine yazılması nedeniyle, SD kartın ömrü etkilenir.

Örneğin, genellikle yeniden başlatmadan sonra artık gerekli olmayan geçici veriler (ör. karşılaştırmalı hesaplamalar için sensör değerleri) içeren uygulamalar için bir RAM diskine geçici veriler (ör. karşılaştırmalı hesaplamalar için sensör değerleri) yazılması önerilir.

RAM diskin bir diğer avantajı, erişimin (yazma ve okuma) SD karttan çok daha hızlı olmasıdır.

Raspberry Pi 4, 1 GB'den itibaren RAM ile donatılmışsa, bir RAM disk için 50 veya 100 MB'ını yönlendirmek sorun değildir.

RAM disk oluşturmak için şu adımları izleyin:

  • Bir bağlama noktası oluşturma:
sudo mkdir /mnt/ramdisk
  • Başlangıçta otomatik olarak bir RAM disk oluşturulması için /etc/fstab yazın:
sudo nano /etc/fstab
tmpfs /mnt/ramdisk tmpfs nodev,nosuid,size=50M 0 0

Bu, /mnt/ramdisk üzerinde 50 MB veri depolamanıza olanak tanır. Yeniden başlattıktan sonra şununla oturum açabilirsiniz:

sudo df -h

RAM diskinin başarıyla oluşturulup oluşturulmadığını gösterir.</:code3:></:code2:></:code1:>