HMI
Raspberry Pi 4 Açılışta Qt Uygulamasını Otomatik Başlatmak

Raspberry Pi 4 için bir Qt uygulaması (veya başka bir uygulama) oluşturduysanız, genellikle Raspberry yeniden başlatıldıktan hemen sonra uygulamanın açılmasını istersiniz. Bu genellikle çeşitli yerlerde girilebilen başlangıç komut dosyalarıyla denenir.

Ancak, bunu systemd kurarak yapmak daha mantıklı. Bir başlangıç noktası olarak, Raspberry Pi 4'teki Qt'de açıklandığı gibi bir raspbian-buster-lite kopyası ve Qt kurulumu kullandım. Qt uygulaması "/home/pi/application" dizininde bulunur ve bu örnekte "application_one" adı vardır.

.service Dosyası Oluşturmak

İlk olarak, "/etc/systemd/system" dizininde bir .service dosyası oluşturulmalıdır:

sudo nano application_one.service

Ardından aşağıdakiler girilir:

[Unit]
Description=Qt application autostart
After=graphical.target
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/application
ExecStart=/home/pi/application/application_one

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Girdiler aslında açıklayıcıdır. "Application_one" uygulaması (ExecStart = /home/pi/application/application_one) "pi" kullanıcı hesabıyla (Kullanıcı = pi) başlatılır. "After = network-online.target" girdisi, uygulamanın ağ bağlantısı kurulana kadar başlatıldığı anlamına da gelir.

Sistemi Sistem Tarafından Bilinir Hâle Getirin

Sistem yeni hizmetin etkin olması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir:

sudo systemctl enable application_one.service

Yeniden başlattıktan sonra uygulama otomatik olarak başlamalıdır.

Uygulama Başlamıyor Mu?

Uygulama otomatik olarak başlamazsa, durumu

sudo systemctl status application_one.service

ile görüntüleyebilir ve sorun gidermeye başlamak için bilgileri kullanabilirsiniz.