Standartlar - Siyah beyaz arka plan üzerinde Mohs sertlik ölçeği

MOHS sertlik ölçeği

Ölçüm yöntemi sertlik mineralleri

Mohs Sertlik Ölçeği nedir?

Kısa Özet

Mohs sertliği, bir malzemenin çizilme direncini ölçmek için karşılaştırmalı bir yöntemdir.

Mohs sertlik ölçeğinin arkasındaki fikir oldukça basittir. Daha sert malzeme daha yumuşak malzemeyi çizer.

Mohs sertlik ölçeği, 1 ila 10 arasında bir ölçeğe dayanır ve elmas, en yüksek değeri 10 olan en sert malzemedir. Malzemeler birbirlerine karşı test edilir ve biri diğerini çizerse, malzemeye daha yüksek bir değer verir.

Örneğin, alçı talkı çizebilir; bu nedenle, talktan daha yüksek bir Mohs değerine sahiptir.

Mohs Sertliğini Anlama

Genel Bakış

Mineroloji bilimi, anlayışının çoğunu yıllar içinde tasarlanan çeşitli ölçeklere ve ölçümlere borçludur. Minerallerin sertliğini ölçen böyle bir anahtar ölçek, Mohs Sertlik Ölçeği'dir. Gemoloji, jeoloji veya mineralojiye eğilimi olan herkes için bu ölçek, mineralleri ayırt etmek ve kategorize etmek için paha biçilmez bir araç sunar. Mohs Sertliğini anlamak için derinlemesine inceleyelim.

Mohs Ölçeğinin Kökenleri

Mohs Sertlik Ölçeği, 1812 yılında Alman jeolog ve mineralog Friedrich Mohs tarafından tasarlanmıştır. Mineralleri bir tür sistematik düzende sınıflandırma ihtiyacını kabul ederek, sertliği belirlemek için basit ama etkili bir yöntem geliştirdi. Bu, hangi minerallerin başkalarını çizebileceğini gözlemlemeyi içeriyordu.

Mohs'un sertlik testi kavramını icat etmediğini not etmek büyüleyici. Eski uygarlıklar, hangi malzemelerin çizilmesi veya başkalarına oyulması için kullanılabileceği konusunda gözlemler yapmışlardı. Ancak Mohs, tutarlı ve karşılaştırmalı bir liste derleyen ilk kişi oldu.

Mohs sertlik ölçeği

|Sertlik|Malzeme| |:----|:----| |1|Talk| |2|Alçı| |3|Kalsit| |4|Florit | |5|Apatit| |6|Ortoklaz feldispat| |6,5|Borosilikat Cam| |7|Kuvars| |7|Impactinator® Cam| |8|Topaz| |9|Corundum - Türkiye | |9|Safir Cam| |10|Elmas|

Uygulamalar ve Alaka Düzeyi

Gemoloji ve Mücevher: Mohs Ölçeği'nin acil uygulamalarından biri gemolojidedir. Mücevher tasarlarken, kullanılan değerli taşların sertliğini anlamak zorunludur, çünkü dayanıklılıklarını ve aşınmaya karşı dirençlerini doğrudan etkiler. Örneğin, Mohs sertliği 10 olan elmaslar, nişan yüzüklerinde sıklıkla kullanılır, çünkü çizilmeye diğer taşların çoğundan daha iyi direnç gösterirler.

İnşaat ve İmalat: Malzemelerin sertliği inşaat ve imalat endüstrilerinde çok önemli bir rol oynar. Örneğin, minerallerin sertliğini anlamak, madencilik veya kesme için doğru makine veya alet türünü seçmede yardımcı olabilir.

Eğitim: Mohs Ölçeği, öğrencileri mineraloji dünyasına tanıtmak için temel bir araç olarak hizmet vermektedir. Sadeliği ve kullanım kolaylığı onu eğitimciler arasında favori yapar.

Mohs Ölçeğinin Sınırlamaları

Mohs sertlik ölçeğinin kullanımı kolaydır, ancak mutlak sertlikle neredeyse logaritmik bir ilişki ile sadece 10 ölçek nedeniyle doğruluktan yoksundur. Mohs Sertliğinin 5 ve 6'daki farkı tam olarak belirlenemez ve Vickers veya Rockwell gibi daha sofistike ve yüksek hassasiyetli sertlik ölçüm yöntemlerinden daha yakındır.

Bağıl Sertlik: Mohs Ölçeği yalnızca göreceli sertliği ölçer. Mutlak veya nicel bir ölçü sağlamaz. Örneğin, elmas 10 ve korundum 9. sırada yer alırken, elmas aslında corundum'dan birçok kez daha zordur. Hassasiyet Eksikliği: Terazide ara değerler eksiktir. Bu nedenle, iki mineral iki sayı arasına düşerse, göreceli sertliklerini belirlemek zor olabilir. Kapsamlı Değil: Ölçek sadece 10 minerali kapsamaktadır. Birçok mineral bu standart numaralar arasında yer alır ve ek referans minerallerin kullanılmasını gerektirir. Diğer Sertlik Ölçümleri

Mohs Ölçeğinin sınırlamaları göz önüne alındığında, sertliğin daha hassas bir şekilde ölçülmesi için başka yöntemler geliştirilmiştir. Örneğin, Vickers ve Rockwell ölçekleri, sabit bir kuvvet tarafından bırakılan bir girintinin derinliğini veya boyutunu değerlendirerek sertliği ölçer. Bu ölçekler metalurjide daha yaygın olarak kullanılır.

Mohs Ölçeğinin Avantajları

Mohs sertlik ölçüm yönteminin avantajı, diğer iki yöntemin çentiklenmesine kıyasla çizilme işlemidir. Bu, özellikle cam veya seramik gibi parçalanacak ve deforme olmayacak kristal malzemeler için kullanışlıdır.

Minerallerin çizilme sertliğini belirlemek için kolay, hızlı ve uygun maliyetli bir yöntemdir. Bir Test kitinin maliyeti 30 USD'den daha düşüktür. Ve siz sormadan önce. Böyle düşük maliyetli bir test kiti gerçek bir elmas olmadan gelir.

Son

Mohs Sertlik Ölçeği, sınırlamalarına rağmen, mineraloji dünyasında bir köşe taşı olmaya devam etmektedir. Sadeliği, kullanım kolaylığı ve özel bir ekipman gerektirmemesi onu yaygın olarak popüler kılmaktadır. Bir sınıftaki bir öğrenci, değerli taşları değerlendiren bir kuyumcu veya alandaki bir jeolog tarafından kullanılsa da, Mohs Ölçeği, Friedrich Mohs'un yaratıcılığının ve bilimde sistematik sınıflandırmanın kalıcı öneminin bir kanıtı olarak durmaktadır.