HMI
Konfigurasjon av Qt-Creator på Ubuntu 20 LTS for cross-compile

Introduksjon

Dette er en veiledning til å konfigurere Qt Creator, for å kunne bruke cross-compilerte Qt-libraries for Raspberry Pi 4, samt for å skape applikasjoner til Raspberry.

Krav

Raspberry Pi OS Lite

Installer Raspberry Pi OS Lite på en Raspberry Pi 4 eller, som i blogginnlegget mitt Installasjon av Raspberry Pi OS på Raspberry Compute Module 4, på en Raspberry Compute Module 4.

Qt 5.15.2 på Ubuntu 20 LTS

Konfigurer Raspberry Pi OS Lite på en Raspberry Pi 4 eller som i blogginnlegget mitt, Installasjon av Raspberry Pi OS på Raspberry Compute Module 4, og opprett Qt-Libraries som i blogginnlegget mitt, Qt 5.15 krysskompilering for Raspberry Compute Module 4 på Ubuntu 20 LTS.

Konfigurasjon av Qt-Creator

Du bør ha en fungerende Qt-Creator installert på en Ubuntu 20. Veiledning til dette finner du på Qt eller i forskjellige fora eller tutorials. I tillegg – som beskrevet i kravene – burde du ha opprettet en Raspberry Pi 4 eller en Raspberry Compute Module 4 med Raspberry Pi OS Lite og de tilsvarende Qt-bibliotekene, en cross-compiler og cross-compilerte Libraries for Raspberry Pi 4. Banene som omsider brukes til de forskjellige konfigurasjonene, tilsvarer banene fra de to forrige blogginnleggene. QtCreator-versjonen jeg brukte er versjon 4.13.3.

Oppretting av device

I det første trinnet oppretter vi en ny enhet. For å gjøre dette, henter du opp "Alternativer" i menyen under "Tools" "Options" og velger "Devices" i venstre kolonne. Opprett deretter en ny enhet kalt "Generic Linux Device" med "Add". Tilordne et navn til enheten – her RaspberryPi4-Qt-5.15 – skriv inn IP-adressen under "Vertsnavn" og deretter skriver du vanligvis inn "pi" for Raspberry under "Username". Deretter kan du teste forbindelsen til Raspberry med "Test"-knappen. Dersom "Device test finished successfully." vises, må du sjekke innstillingene og teste om Raspberry virkelig kan nås med disse parametrene.

QtCreator Device Configuration

Konfigurasjon av compiler

I det andre trinnet må vi definere banene for C- og C++-compilere. Innstillingene for dette finner du i menyen "Tools" -> "Options" under "Kits" -> "Compilers". Vi bruker compilerene vi lastet ned med cross-compileren "gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf". Legg til to nye konfigurasjoner med "Add -> GCC -> C" eller "Add -> GCC -> C ++". I tillegg til C i katalogen "Tools" "gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc", og for C++ "gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g++". Tilordne et navn til hver av dem, så er denne innstillingen klar.

QtCreator Compiler Configuration

Oppretting av Qt-versjon

I det tredje trinnet trenger vi den cross-compilerte qmake-filen fra forrige blogginnlegg. Innstillingene for dette finner du i menyen "Tools -> Options" under "Kits -> Qt Versions". Legg igjen til en ny konfigurasjon med "Add" og velg qmake-filen fra katalogen "qt5.15/bin/qmake" med "Browse"-knappen.

QtCreator Version Configuration

Oppretting av kit

I det siste trinnet kombineres de nylig tilføyde konfigurasjonene til å danne et nytt kit. Innstillingene for dette finner du i menyen "Tools -> Options" under "Kits -> Kits". Legg til en ny konfigurasjon igjen med "Add" og ved

  • Navn: tilordne et eget navn (dette vil bli brukt til å velge Device senere under "Project"-innstillingene)
  • Device type: "Generic Linux Device"
  • Device: velg nyopprettet Device
  • Sysroot: velg sysroot-katalogen som ble opprettet i forrige blogginnlegg
  • Kompilator: velg de to nyopprettede kompilatorene
  • Qt-versjon: velg den nyopprettede Qt-versjonen
QtCreator Kit Configuration

Prosjektinnstillinger

Det nyopprettede kitet kan nå velges og tildeles umiddelbart når du oppretter et nytt prosjekt, eller legges til i et eksisterende prosjekt.

QtCreator Project Configuration