Embedded HMI Terminal Schwarzer Hintergrund HMI

EMBEDDED HMI

Nykyaikainen ihmisen ja laitteen vuorovaikutus (Human Machine Interface, HMI)

EMBEDDED HMI

Ammattimaiset ratkaisut

Kehitämme ja tuotamme korkealaatuisia ammattimaisesti sulautettuja käyttöliittymäjärjestelmiä vaativille asiakkaille ja sovelluksille.

HMI Prototypen schnell und kostengünstig (white) Teollisuusmonitori

HMI-prototyypit

nopea ja edullinen
Charger Box HMI

Minimalistinen

Jokainen pikseli merkitsee.
Sensor Leiste Teollisuusmonitori

anturit

Suunniteltu huolellisesti

Älykäs HMI

ÄLYKKÄITÄ APUTOIMINTOJA

Nykyään asiakkaat odottavat moderneilta HMI-konsepteilta korkeaa älykkyyttä. Kehittyneet laitteet ennakoivat asiakkaiden toiveita ja reagoivat käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Sensoriteknologian ja ohjelmoinnin älykäs yhdistelmä tekee ihmisen ja koneen välisestä vuorovaikutuksesta laadukasta. Sulautetun järjestelmän käyttäjälle antama huomaamaton tuki tuottaa korkean asiakastyytyväisyyden ja käyttäjän kannalta lyhyen oppimiskäyrän.

Durch die intelligente Kombination aus Sensorik und Programmierung entsteht eine hochwertige Mensch Maschine Interaktion. Die subtile Unterstützung der Benutzers durch das Embedded System resultiert in hoher Kundenzufriedenheit und geringer Lernkurve für den Benutzer.

Cloud

Pilvi

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TUOTTAVASTI

Interelectronix tarjoaa innovatiivisia pilviratkaisuja, jotka luovat todellista asiakasarvoa ja lisäävät asiakasuskollisuutta.

Mukana muodostamassa tulevaisuutta

Innovaatio syntyy halusta ratkaista ongelmia ja olla uskomatta siihen, että tekniikka olisi jo parasta mahdollista. Olemme sitoutuneet noudattamaan tällaista ajattelua ja toimimme sen mukaisesti. Koemme ongelman ratkaistuksi vasta sitten, kun olemme itse tyytyväisiä ratkaisuun ja nämä neljä ehtoa täyttyvät:

selkeä – johdonmukainen – hyödyllinen – esteettinen