Embedded HMI Terminal Schwarzer Hintergrund HMI

EMBEDDED HMI

Nykyaikainen ihmisen ja laitteen vuorovaikutus (Human Machine Interface, HMI)

EMBEDDED HMI

Ammattimaiset ratkaisut

Kehitämme ja tuotamme korkealaatuisia ammattimaisesti sulautettuja käyttöliittymäjärjestelmiä vaativille asiakkaille ja sovelluksille.

HMI Prototypen schnell und kostengünstig (white) Teollisuusmonitori

HMI-prototyypit

nopea ja edullinen
Charger Box HMI

Minimalistinen

Jokainen pikseli merkitsee.
Sensor Leiste Teollisuusmonitori

anturit

Suunniteltu huolellisesti

Älykäs HMI

ÄLYKKÄITÄ APUTOIMINTOJA

Nykyään asiakkaat odottavat nykyaikaisilta HMI-konsepteilta korkeatasoista älykkyyttä. Kehittyneet laitteet ennakoivat asiakkaiden toiveita ja vastaavat käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Antureiden ja ohjelmoinnin älykäs yhdistelmä luo laadukkaan vuorovaikutuksen ihmisen ja koneen välille. Sulautetun järjestelmän tarjoama hienovarainen käyttötuki johtaa korkeaan asiakastyytyväisyyteen ja matalaan oppimiskäyrään käyttäjälle.

Antureiden ja ohjelmoinnin älykäs yhdistelmä luo laadukkaan vuorovaikutuksen ihmisen ja koneen välille. Sulautetun järjestelmän tarjoama hienovarainen käyttötuki johtaa korkeaan asiakastyytyväisyyteen ja matalaan oppimiskäyrään käyttäjälle.

Cloud

Pilvi

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TUOTTAVASTI

Interelectronix tarjoaa innovatiivisia pilviratkaisuja, jotka luovat todellista asiakasarvoa ja lisäävät asiakasuskollisuutta.

Mukana muodostamassa tulevaisuutta

Innovaatio syntyy halusta ratkaista ongelmia ja olla uskomatta siihen, että tekniikka olisi jo parasta mahdollista. Olemme sitoutuneet noudattamaan tällaista ajattelua ja toimimme sen mukaisesti. Koemme ongelman ratkaistuksi vasta sitten, kun olemme itse tyytyväisiä ratkaisuun ja nämä neljä ehtoa täyttyvät:

selkeä – johdonmukainen – hyödyllinen – esteettinen