Kehitys

Ohjelmistot, mekaniikka ja elektroniikka

Kehitys

Joustavuutta ja luovuutta

Tuotteiden jatkuvasti nopeutuvat elinkaaret tekevät niiden kehitysprosesseista aina vaativampia. Kaikkiin tuotekehityksen askeliin kuuluu erityisvaatimuksia, joten ajan hermolla pysyvältä kehitystiimiltä vaaditaan joustavuutta ja luovuutta.

Tuotesuunnittelu Design
Moderni ja tulevaisuuteen suuntautuva

Edelleen globaalistuvilla markkinoilla, joille ilmaantuu uusia tavarantoimittajia, tuotteen brändi-imago on yhä tärkeämpi ostopäätöksen vauhdittaja. Tämä pätee sekä teollisuus- että kuluttajamarkkinoilla. Johdonmukaisesti sovellettu tuotesuunnittelustrategia johtaa tuotteiden sekä tuotemerkin korkeaan tunnettuuteen ja vaikuttaa ostopäätökseen. Tuotesuunnittelun olisi siksi oltava osa kehittyneen yrityksen identiteettiä ja markkinointia.

Software

Software

INTELLIGENTE PROGRAMMIERUNG

Erst eine sehr gut eingestellte Controller Software ermöglicht die vielseitige Multitouch Technologie uneingeschränkt zu funktionieren. Somit können Funktionen wie Gesten, Zoomen, Sliden und mehrere gleichzeitige Berührungen ruckelfrei, schnell und ohne Fehleingaben verarbeitet werden.

Entwicklungsprozess

Entwicklungsprozess

ERPROBT UND SICHER

Produktentwicklung ist mehr als die technische Umsetzung einer Reihe von Vorgaben. Dies gilt um so mehr für individuell zu entwickelnde HMI-Systeme die besonderen Umweltbedingungen ausgesetzt sind, komplexe technische Anforderungen besitzen, design- und formstark sein sollen und durch ein überzeugendes Bedienkonzept bestechen wollen.

Elektronik Entwicklung

Professionelles Design
Elektronik Fertigung

Elektronik

ENTWICKLUNG NACH ANFORDERUNG

Ein langjährig erfahrenes Entwicklerteam entwickelt leistungsfähige kundenspezifische Elektronik.

Unsere Elektronikexperten stehen für methodisches Vorgehen, multidisziplinäre Erfahrung, hohe Kompetenz. Dank zahlreicher Projekte können wir bereits in der Definitionsphase von HMI-Systemen sichere Prognosen für die technologische Machbarkeit abgeben und den Kostenrahmen abschätzen.

Mechanik alt Tag export

Mekaniikka

ELEKTRONIIKKA JA MEKANIIKKA KUULUVAT YHTEEN

Dynaamisten ja kustannustehokkaiden mekaanisten komponenttien suunnittelu on haaste, johon haluamme vastata päivittäin. Kaikilla suunnittelijoillamme on kokemusta mekaanisista prosesseista ja he tietävät tarkasti, miten osa on niin mekaanisen kuin esteettisenkin toimivuuden kannalta suunniteltava, jotta sen valmistaminen sujuu kuitenkin hyvin ja tehokkaasti.

Prototypenfertigung
Professionelles Demonstratoren

Interelectronix ist auf die Konstruktion von kundenspezifischen Touchscreen HMI spezialisiert. Der Prototypenbau nimmt einen wichtigen Stellenwert in der Entwicklung von Sonderlösungen ein.

Käyttöympäristön simulointi ympäristön testit

Käyttöympäristön simulointi

LUOTETTAVIA JA KESTÄVIÄ HMI-JÄRJESTELMIÄ

Ympäristöolosuhteet vaikuttavat paljon HMI-järjestelmien toimivuuteen, luotettavuuteen ja kestävyyteen. HMI-laitteisiin kohdistuu käyttöpaikasta riippuen huomattavia kemiallisia tai mekaanisia rasitteita sekä suuria lämpötilanvaihteluita. Järjestelmät altistuvat äärimmäisille sääoloille, kosteudelle, pölylle, iskuille ja voimakkaille tärinöille, ja usein vieläpä monille näistä yhtä aikaa. Tällaiset rasitteet eivät kuitenkaan saa vaikuttaa järjestelmien toimivuuteen tai luotettavuuteen.