Esineiden internet -barometriraportti 2016
Ihmisen, koneen ja ihmisen käyttöliittymä

Wikipedian mukaan esineiden internet (IoT) on yhdistelmä yksilöllisesti tunnistettavia fyysisiä esineitä (asioita), joilla on virtuaalinen esitys Internetin kaltaisessa rakenteessa. Ensisijainen tavoite on siis yhdistää todellinen maailmamme virtuaaliseen. Brittiläinen teknologian edelläkävijä Kevin Ashton käytti ensimmäisen kerran termiä "esineiden internet" vuonna 1999.

"Esineiden internet on teknologia, joka muuttaa maailmaa paremmin kuin mikään muu. Se mahdollistaa mittaamattomat taloudelliset hyödyt, ja maailma tarvitsee taloudellisia hyötyjä juuri nyt." Kevin Ashton aiheesta "Esineiden internet"

Vodafone-tutkimus 2016 M2M-tekniikasta

Vuonna 2016 matkapuhelinoperaattori Vodafone teki jälleen riippumattoman tutkimuksen aiheesta "Esineiden internet" organisaatioiden IT- ja yritysstrategioiden alalla. 1 100 johtajalta kysyttiin heidän tämänhetkistä käsitystään aiheesta. Tulokset voidaan ladata viitteemme URL-osoitteesta.

Heinäkuussa 2016 julkaistu Vodafone-tutkimus tarjoaa seuraavat tulokset:
  • 76% yrityksistä sanoo, että IoT on "kriittinen" heidän menestykselleen ja että IoT-sovelluksille on enemmän budjettia kuin pilvelle tai analytiikalle.
  • Jo 37 % on sitä mieltä, että koko liiketoiminta on IoT:n varassa. 48% vastaajista kannattaa jo IoT: n käyttöä laajamittaisen liiketoiminnan muutoksen tukemiseen.
  • 63% osallistuvista johtajista näkee jo merkittävän sijoitetun pääoman tuottoprosentin. Myynnin, kustannusten, seisokkien ja käyttöasteen voidaan odottaa paranevan keskimäärin 20 %.
  • IoT on jo osa IT:tä (pilvi, mobiili, analytiikka ja ERP) 90 prosentille käyttäjistä.

IT: n lisäksi myös teollisuudessa ja kaupassa IoT-sovelluksista on tullut välttämättömiä. Teollisuuslaitosten koneiden tilat tallennetaan anturitekniikan avulla ja tarkistetaan, ylläpidetään tai konfiguroidaan tablettien avulla. Ajoneuvojen, lentokoneiden, junien ja laivojen tuotannossa, IoT-sovelluksia käytetään työskentelemään tuottavammin ja konfiguroimaan tuotteita nopeammin.

Toimivan ohjelmiston lisäksi luotettavat rajapinnat, kuten tablettien kosketusnäytöt tai all-in-one-tietokoneet, ovat tärkeä edellytys sujuvalle käytölle.